Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Výukový portál

ZŠ Měšťanská 21 používá pro správu školy a komunikaci se zákonnými zástupci žáku systém Bakaláři

Systém pro distanční výuku a komunikační platforma s žáky ( plnění školních povinností ) je zvolen MS Office 365

Aplikací pro výuku je MS Teams

Aplikací pro e-mail je MS Outlook

Každý žák – uživatel disponuje svým uživatelským přístupem.

 

Zde jsou uveřejněny odkazy na on-line výukové programy a pomůcky

PORTÁL O ŠKOLSTVÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI – http://www.jmskoly.cz

Otázky a odpovědi k problematice distanční výukyhttps://koronavirus.edu.cz/ – videa, návody pro organizaci, realizaci a bezpečnost distanční výuky

 

SPU Web Výukové materiályhttp://cviceni.testy.sweb.cz/ – Materiály byly vytvořeny s ohledem na děti se specifickými poruchami učení, především s dyslektickými potížemi. Cvičení jsou zde řazena podle náročnosti. Jsou zde k dispozici také cvičení a pracovní listy k nápravě a prevenci SPU a cvičení pro předškoláky.

 

Záchranný kruh – (https://www.zachranny-kruh.cz/projektove-vyucovani/) – interaktivní příručky , hry a soutěže – 1.pomoc, mimořádné události

malování – (http://www.slunecnice.cz/sw/tux-paint/) – jednoduchý grafický program pro děti, lze kreslit, ukládat a editovat jednoduché obrázky, vše je pro zpestření doprovázeno zvukovými efekty.

komiks – (http://www.rexo.cz/) jednoduchý program pro tvorbu komiksu

puzzle – vyrob si své puzzle a skládej

Alík – internetové stránky zaměřené na ekologickou výchovu dětí

Brumlík – vyučování a testování jinak

Na Beránku – výukové materiály zdarma

Smart Board – výukové programy pro interaktivní tabuli

učení on line – milionář na jednotky hmotnosti a spousta dalších velmi pěkných programů do výuky

logická olympiáda – je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol pořádaná Mensou ČR, charakterizovat ji lze slovy logika, rozum, hlavolamy, …

bobřík informatiky – bobří testové úlohy pomáhají rozvíjet informatické myšlení a některé z nich jsou přebírány do učebnic informatiky.

učíme hrou – zábavná hra, která se od běžné hry liší tím, že si při ní hráč procvičuje pravopis.

bezpečnost na internetu – 

školákov – cvičné příklady z českého jazyka, matematiky, vlastivědy, prvouky a angličtiny pro žáky 1. stupňů základních škol …

luštěnky – různá interaktivní cvičení pro zpestření domácí přípravy žáků 1. stupně ZŠ.
cvičení jsou rozdělena po ročnících i předmětech, obsahují také kontrolu

 

ČEŠTINA –

diktáty online – zdarma nácvik diktátů, více než 300 pravopisných cvičení v každé variantě (skupině), neomezený přístup bez registrace a bez ukládání osobních údajů, okamžitá oprava, možnost uložení výsledku do pdf souboru, tisk cvičení v různých variantách s klíčem řešení

cvičení on-line – zábavné procvičování českého jazyka a matematiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ

pravopis – diktáty, cvičení a testy, díky kterým můžete zlepšit své znalosti češtiny

gramatika on line – úlohy z českého jazyka pro 1.-7. ročník ZŠ

 

MATEMATIKA –

cvičení on-line – zábavné procvičování matematiky 1.-5.třída

desetinná čísla – procvičování des. čísel pro 5. třídu

test z geometrie – opakování geometrie pro 5. třídu

římské číslice – jednoduché opakování všech římských číslic pro 4. a 5. třídu

jednotky délky – procvičování 4.-5. třída

zlomky procvičování – 5. třída

test matematika – 5. třída

písemné dělení – 4. třída

zaokrouhlování – 4. třída – explorer

logická úloha – 5. třída

aritmetický průměr – procvičování 5. a 6. třída

obvody a obsahy – vzorce

obvody a obsahy – přiřaď vzorec

obvody a obsahy – spojovačka

obvody a obsahy – slovní úlohy

o kolik a kolikrát – 1. stupeň

násobilkové skládačky – 4. a 5. třída – explorer

názvy početních operací – od 4. třídy – explorer

malá násobilka s nulou – 4. a 5. třída

matematika Hejného – procvičování pro 1. stupeň ZŠ, metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí

 

ANGLIČTINA –

jazykové portfolio

anglická abeceda

to be = být

to have = mít

to be and to have

to be + překlad

to have + překlad

anglické křížovky – 4. a 5.třída

měsíce – 4. a 5.třída

byt – 4. a 5.třída

přítomný čas průběhový – 5.třída

test přítomný čas průběhový – 5.třída

pozdravy, seznámení – 3.třída

běžné věty – 3.třída

zvířata

zvířata – přiřazování

příbuzenstvo – 5.třída

 

PŘÍRODOVĚDA –

lidské tělo – 5.třída – explorer

 

VLASTIVĚDA –

hrad Lukov – pod záložkou Panorama najdete Hrad Lukov a panoramatické prohlídky hradu

www.hrad.cz → Pražský hrad → virtuální prohlídka

hry a kvízy o EU  – vstup pro žáky

hry a kvízy o EU – vstup pro učitele

orientace na mapě ČR

 

INFORMATIKA –

počítačový kurz – 5.třída