Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Výukový portál

ZŠ Měšťanská 21 používá pro správu školy a komunikaci se zákonnými zástupci žáku systém Bakaláři

Systém pro distanční výuku a komunikační platforma s žáky ( plnění školních povinností ) je zvolen MS Office 365

Aplikací pro výuku je MS Teams

Aplikací pro e-mail je MS Outlook

Každý žák – uživatel disponuje svým uživatelským přístupem.

 

Zde jsou uveřejněny odkazy na on-line výukové programy a pomůcky

PORTÁL O ŠKOLSTVÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI – http://www.jmskoly.cz

Otázky a odpovědi k problematice distanční výukyhttps://koronavirus.edu.cz/ – videa, návody pro organizaci, realizaci a bezpečnost distanční výuky

 

SPU Web Výukové materiályhttp://cviceni.testy.sweb.cz/ – Materiály byly vytvořeny s ohledem na děti se specifickými poruchami učení, především s dyslektickými potížemi. Cvičení jsou zde řazena podle náročnosti. Jsou zde k dispozici také cvičení a pracovní listy k nápravě a prevenci SPU a cvičení pro předškoláky.

 

Záchranný kruh – (https://www.zachranny-kruh.cz/projektove-vyucovani/) – interaktivní příručky , hry a soutěže – 1.pomoc, mimořádné události

malování – jednoduchý grafický program pro děti

komiks – jednoduchý program pro tvorbu komiksu

puzzle – vyrob si své puzzle a skládej

Alík – internetové stránky zaměřené na ekologickou výchovu dětí

Brumlík – vyučování a testování jinak

Na Beránku – výukové materiály zdarma

Smart Board – výukové programy pro interaktivní tabuli

učení on line – milionář na jednotky hmotnosti a spousta dalších velmi pěkných programů do výuky

logická olympiáda

bobřík informatiky

učíme hrou

bezpečnost na internetu

školákov

luštěnky

 

 

ČEŠTINA –

diktáty online – zdarma nácvik diktátů

cvičení on-line – zábavné procvičování mluvnice

pravopis

gramatika on line

MATEMATIKA –

cvičení on-line – zábavné procvičování matematiky 1.-5.třída

desetinná čísla – procvičování des. čísel pro 5.třídu

test z geometrie – opakování geometrie pro 5.třídu

římské číslice – jednoduché opakování všech římských číslic – 4.-5.třída

jednotky délky – procvičování 4.-5.třída

zlomky procvičování – 5.třída

test matematika – 5.třída

písemné dělení – 4.třída

zaokrouhlování – 4.třída – explorer

logická úloha – 5.třída

aritmetický průměr

obvody a obsahy – vzorce

obvody a obsahy – přiřaď vzorec

obvody a obsahy – spojovačka

obvody a obsahy – slovní úlohy

o kolik a kolikrát

násobilkové skládačky – 4. a 5.třída – explorer

názvy početních operací – od 4.třídy – explorer

malá násobilka s nulou – 4. a 5.třída

matematika Hejného

 

ANGLIČTINA –

jazykové portfolio

anglická abeceda

to be = být

to have = mít

to be and to have

to be + překlad

to have + překlad

anglické křížovky – 4. a 5.třída

měsíce – 4. a 5.třída

byt – 4. a 5.třída

přítomný čas průběhový – 5.třída

test přítomný čas průběhový – 5.třída

pozdravy, seznámení – 3.třída

běžné věty – 3.třída

zvířata

zvířata – přiřazování

příbuzenstvo – 5.třída

 

PŘÍRODOVĚDA –

lidské tělo – 5.třída – explorer

 

VLASTIVĚDA –

hrad Lukov – pod záložkou Panorama najdete Hrad Lukov a panoramatické prohlídky hradu

www.hrad.cz → Pražský hrad → virtuální prohlídka

hry a kvízy o EU  – vstup pro žáky

hry a kvízy o EU – vstup pro učitele

orientace na mapě ČR

 

INFORMATIKA –

počítačový kurz – 5.třída