Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Vložil(a): Leona Patloková

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 oproštěn od některých tradičních postupů.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem). Možné je i zaslání přihlášky poštou nebo vhození do schránky na budově ZŠ Měšťanská. O doručení vaší žádosti budete informováni mailem.

Pokud využíváte k zápisu vašeho dítěte způsob podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce, zásilka musí obsahovat:

 • Žádost o přijetí (odklad) do ZŠ s podpisy zákonných zástupců
 • Kopii rodného listu
 • Kopii občanského průkazu zákonného zástupce
 • Případě žádosti o odklad ještě potvrzení lékaře a zprávu z PPP (pokud ji nemáte, nevadí, stačí se v PPP zaregistrovat a poradna se vám ozve hned, jak začne děti opět osobně vyšetřovat)

V případě zápisu s osobní přítomností zákonného zástupce je nutná rezervace v elektronickém systému. Bez ní Vám nebude osobní přítomnost umožněna. Přihlášky a rezervace: zde

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. na odloučeném pracovišti Dvorecká 4 v termínech:

pátek       3. 4. 2020   v době od 8:00 – 18:00 hodin

pondělí    6. 4. 2020   v době od 8:00 – 18:00 hodin

Při osobní přítomnosti dodržujte prosím následující pokyny:

 • Do budovy je vstup možný pouze v roušce se zakrytým nosem a ústy
 • Pro ochranu rukou prosím použijte rukavice
 • Do budovy vstupte, až v ní nebude žádný jiný zákonný zástupce a bude provedena dezinfekce klik
 • Zdržujte se pouze ve vyhrazeném prostoru, co nejméně se dotýkejte věcí kolem sebe
 • Mějte všechny požadované dokumenty připravené v průhledné folii (žádost, RL, OP, případně další nezbytné doklady)
 • Folii na vyzvání předáte pedagogickému pracovníkovi

Přihláška k zápisu

Pro osobní přítomnost k zápisu se prosím rezervujte na webových stránkách

Rodiče si stáhnou elektronickou přihlášku, kterou si předem vyplní a podepíšou (dva podpisy od každého zákonného zástupce). Pokud rodič nemá možnost si přihlášku vytisknout, je možné použít tiskopisy přihlášky, které jsou volně k vyzvednutí od 30. 3. 2020 na obou odloučených pracovištích Dvorecká 4 a Požární 1 i budově Měšťanská 21.

Přihlášky a rezervace: zde

Aby bylo možné přihlášku zaregistrovat, je třeba doložit RL dítěte (stačí i kopie dálkovým způsobem) a s ohledem zastoupení dítěte zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou zjišťovat jméno a příjmení tohoto zástupce a adresu trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování. K ověření bude potřeba doložit OP nebo pas. Zastupuje-li dítě jiná osoba než rodič, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat.

V prvních třídách jsou děti vyučovány českému jazyku genetickou metodou. V naší škole není matematika vyučována metodou Hejného.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy (§ 37 odst. 6 školského zákona)
 2. Jiné děti budou přijaty v tomto pořadí:
 • jejichž sourozenec již plní ve škole povinnou školní docházku
 • které žádaly o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole v minulém školním roce, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky
 • rozhoduje losování.

 

Bližší informace na www.zsmestanska.cz

Mobil: 723 482 528 Michaela Kašíková