Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky » ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁPIS DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vložil(a): Leona Patloková

Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. na obou odloučených pracovištích v termínech:

budova Dvorecká 4             pátek       3. 4. 2020   v době  15:00 – 18:00 hodin

budova Požární 1                sobota     4. 4. 2020    v době    9:00 – 12:00 hodin

Rodiče se k zápisu dostaví s dítětem. Zde předloží svůj OP a RL dítěte. Na portálu MMB (https://zapisdozs.brno.cz/) si stáhnou elektronickou přihlášku, kterou si předem vyplní a donesou s sebou k zápisu.

Povinný zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Den otevřených dveří v prvních třídách na Dvorecké i Požární se koná ve středu 25. března 2020 v době od 8:00 hod. do 11:40 hod. Třídní učitelky v době přestávek zodpoví vaše dotazy ke vzdělávání.

V prvních třídách jsou děti vyučovány českému jazyku genetickou metodou. V naší škole není matematika vyučována metodou Hejného.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy (§ 37 odst. 6 školského zákona)
  2. Jiné děti budou přijaty v tomto pořadí:
  • jejichž sourozenec již plní ve škole povinnou školní docházku
  • které žádaly o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole v minulém školním roce, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky
  • které podaly žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dříve, rozhodující je čas přijetí   žádosti vyznačený na žádosti školou.