Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Novinky - zvýrazněné » Zápis do první třídy pro školní rok 2022/23

Zápis do první třídy pro školní rok 2022/23

Vložil(a): Jiří Pivrnec

Dobrý den, vážení rodiče.

 

Jako příslušný správní orgán zveřejňuji tímto výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2022-2023, konaném dne 8.4. a 9.4.2022, podle ustanovení §46, §165 odst.2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004Sb.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho převzetí.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí si zákonný zástupce vyzvedne v kanceláři zástupkyně pro 1.stupeň na budově Dvorecká, a to ve dnech10.5. 2022 od 7:40 – 14:00h nebo 12.5.2022 od 13:00 do 16:00

Rozdělení do tříd a budov a další podrobnosti k zahájení školní docházky bude upřesněno na schůzce 9.6. 2022 v 16:00h v jídelně na Měšťanské.

Vážení rodiče, velice si vážíme vaší důvěry a těšíme se na vaše děti. 🙂

 

Seznam přijatých žáku do 1. ročníku na školní rok 2022-23

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Opletal
 
Ředitel ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o.
reditel@zsmestanska.cz
tel. 533 433 315
mob. 725484405