Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hlavní stránka » Rodič » Školská rada » Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 04. 10. 2018

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 04. 10. 2018

Vložil(a): Radek Vecheta

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 4. 10. 2018

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová

Omluveni:  Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal – ředitel ZŠ

Program jednání Školské rady

1.       Seznámení členů ŠR s novým ředitelem ZŠ

2.       Projednání výroční zprávy za školní rok 2017/2018

3.       Různé

————————————————————————————–

ad 1.       Seznámení členů ŠR s novým ředitelem ZŠ

ad 2.       Projednání výroční zprávy za školní rok 2017/2018

ŠR byla předložena ke schválení Výroční  zpráva za školní rok 2017/2018, zpracována  bývalou ředitelkou ZŠ.

ŠR předloženou výroční zprávu projednala. K příloze č. 3, kde ředitelka hodnotí spolupráci se ŠR a zřizovatelem, ŠR zásadně nesouhlasí s námitkami ředitelky a její interpretací. Součinnost bývalé ředitelky a ŠR nefungovala z důvodu špatné komunikace a přístupu ze strany ředitelky školy. To byl také jeden z důvodů pro odvolání ředitelky ŠR.

Nesouhlas s námitkami ředitelky ohledně nepodpory vedení radnice v oblasti vzdělávání a zájmu o život školy  vyjádřili i členové ŠR, kteří zastupují zřizovatele.

Výroční zpráva byla v předloženém znění ŠR schválena s výše uvedenými připomínkami.

ad 3.       Různé

Proběhla diskuse zástupců ŠR s novým ředitelem školy na různá témata, např.:

–           obměny učitelského sboru a provozních zaměstnanců,

–          průběhu stavebních prací na nástavbě budovy jídelny

–          kvalita stravování – zástupci ŠR mají zájem pozvat na další zasedání zástupce školní jídelny

–          školní akce – Pasování prvňáčků

–          zapojení ZŠ do kulturního dění obce

–          atd.

Zapsala: Barbora Navrátilová