Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Získávání nových zkušenosti v možnostech individuálního vzdělávání žáků a v technologických oblastech s cílem zkvalitnění naší výuky

Název projektu: Získávání nových zkušenosti v možnostech individuálního vzdělávání žáků a v technologických oblastech s cílem zkvalitnění naší výuky

Registrační číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-SCH-000014257

Program: ERASMUS+

Klíčová akce 1 (KA122) – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2021

Datum ukončení projektu: 30. 4. 2023

Rozpočet projektu: 6798 €

Cíl projektu: Realizovat mobility na specifických metodologických kurzech (3 mobility).

 

Aktivity projektu:

V rámci realizace kurzů a školení v zahraničí se škola rozhodla podpořit 3 vybrané metodické kurzy, které jsou unikátní svým obsahem a zaměřením. Účastníkům nabízí získání specifických znalostí a dovedností, které jsou v souladu s prioritami školy. Vybrané kurzy jsou tematicky zaměřeny na jak na rozvoj profesionálních kompetencí, jednotlivých vyučujících, tak také rozvíjí měkké dovednosti. Důraz je kladen na moderní výukové metody a jejich využití a na zapojení žáků se specifickými vzdělávacími či emočními potřebami.

V období 2021/2022 budeme realizovat následující kurzy:

  1. Behavior and Conflicts new Methodologies, Motivation and Cooperation Strategies (Europass Teacher Academy) – (1 učitel AJ) – Kurz je zaměřený na dynamiku skupiny, motivaci žáků a zapojení do výuky pomocí technologií. Získání a rozvíjení digitálních kompetencí je pro učitele nezbytné ke zvýšení efektivity procesu učení a zvýšení motivace žáků. Součástí kurz je i jak rozvíjet emoční inteligenci u žáků.

 

  1. We are all Special: Inclusion and Support to Special Needs Students in and out the Classroom (Europass Teacher Academy) – (1 učitel AJ a ČJ) – Kurz je zaměřený na inkluzi, zapojení studentů se speciálními výukovými potřebami, aniž by docházelo k jejich izolaci.

 

  1. Emotional Education ( Plus Project) – (1 učitel 1. stupeň) – Kurz je zaměřený emoční vzděláváni v praxi pro učitele i žáky. Jak emoce ovlivňují každodenní výuku a příklady pozitivní psychologie.