Projekt S.O.L.E.

Na třídních schůzkách 15. dubna byl rodičům 5. ročníku představen projekt S.O.L.E. pod vedením Koučink centra. Náplní projektu je výzkum pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Starověký Egypt v šestých třídách

Hodiny výtvarné výchovy v šestém ročníku byly poslední měsíc zaměřené na téma: Starověký Egypt. Žáci si zprvu zopakovali něco z historie starověkého pokračování…

Velikonoční výstava keramiky žáků naší školy

9. dubna 2014 proběhlo slavnostní zahájení výstavy keramických výrobků žáků naší školy. Na vernisáž se přišli podívat žáci z družiny na Dvorecké pokračování…

Exkurze po gotických památkách Brna

Žáci sedmých tříd se v rámci výtvarné výchovy podívali do centra Brna po gotických památkách. Navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla, Starou pokračování…

Koncert manželů Kocůrkových

V pátek 28. března  proběhl na naší škole koncert, který pro nás připravili manželé Kocůrkovi. Na programu bylo plno zajímavých věcí, pokračování…

Sběr papíru

Naše škola se zúčastnila v týdnu od 10. 3. – 14. 3. 2014 sběru papíru v rámci soutěže ZACHRAŇTE PLANETU. Dětem a jejich pokračování…

Projekt Baroko v 5.B

Pondělní výuka ve třídě 5.B neprobíhala tradičním způsobem, ale celé vyučování bylo zaměřeno na historické období  baroka. V rámci matematiky kluci pokračování…

Kroužek moderního tance ve škole

V uplynulých dnech oslovil školu pan Jiří Nedoma  s nabídkou  výuky moderního tance.  Škola zprostředkovala předání nabídky rodičům našich žáků. První setkání  pokračování…

LVK Olešnice

Ve dnech 3. – 7. února se žáci 3. – 5. tříd zúčastnili lyžařského kurzu v Olešnici.  Dle úrovně lyžování byli pokračování…

Novinka v odhlašování a přihlašováné obědů

Nově si můžete oběd odhlásit (přihlásit) i přes webové rozhraní. Přihlašovací údaje dostanou děti od třídních učitelů. Odhlásit oběd zde

Taneční vystoupení na školním plese

Stalo se již tradicí, že někteří žáci 8. a 9. ročníku místní základní školy zahajují školní ples slavnostní polonézou.  Pro letošní pokračování…