Provoz školní kuchyně Měšťanská 21 začíná 1. 9. 2014

Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů  (II. stupeň – žáci 5. tříd a noví žáci), cena 100 Kč, pokračování…

Projekt S.O.L.E.

Na třídních schůzkách 15. dubna byl rodičům 5. ročníku představen projekt S.O.L.E. pod vedením Koučink centra. Náplní projektu je výzkum pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Harmonogram školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku:                                            pondělí 1. 9. 2014 Ukončení 1. pololetí:                                                    čtvrtek 29. 1. 2015 Ukončení školního roku:                                           úterý 30. 6. 2015 Prázdniny                          podzimní:                             pondělí pokračování…

Nová a zajímavá výuka metodou SOLE na Měšťanské má rok za sebou

zveřejněné články na webu na tuto novou, experimentální výuku  upozorňovaly. Rodiče i ostatní zájemci měli možnost několikrát za rok se přijít pokračování…

Sportovní den

Ve středu 25. 6. 2014 byl pro děti z druhého stupně nachystán netradiční sporotovní den. Soupeřily mezi sebou jednotlivé třídy z každého pokračování…

Keramika

V předposlední hodině keramického kroužku si žáci z Požární i Dvorecké namalovali vlastní originální talíře. Myslím si, že jejich snaha zaslouží pochvalu nejen pokračování…

Keramické kachličky dětí z Dvorecké

Děti z družiny na budově Dvorecká vytvořily s vychovatelkami Miladou Pokrutovou a Terezou Chladilovou návrhy dlaždiček, podle kterých namalovaly skutečné dlaždičky v keramické dílně. pokračování…

Program dne otevřených dveří 15. 6. budova Měšťanská 21

15:00                  Zahájení              15:05 – 15:25    Ocenění nejlepších žáků tříd, vystoupení šk. sboru         15:35 – 15:55              1. blok                             ukázka pokračování…

Exkurze Dalešice

21. a 29. května jsme společně s žáky devátých tříd zavítali do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, která se nachází asi 50 km pokračování…

Exkurze – Bratislava, Vídeň

V rámci zeměpisu  jsme podnikli exkurzi komfortním autobusem Student Agency  do dvou hlavních měst střední Evropy. Viděli jsme muzeum Velkomoravské Říše pokračování…

OSLAVA 50. VÝROČÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

V roce 1963 byla vydána ministerstvem školství první vyhláška, která stanovila nejen organizační, ale také výživové normy pro školní stravování, které pokračování…

Knedlíky v naší jídelně

Do školní jídelny chodíme rádi, většina z nás je s obědy velmi spokojena a kuchařky chválíme. Jak ale vypadá příprava jídla, než je pokračování…