Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Školní zájezd s výukou do Anglie, Eastbourne 2018

Školní zájezd s výukou do Anglie, Eastbourne 2018 Termín: jaro 2018 Předběžná cena: 11.490,- Pobyt/výuka: 9 dnů / 6 nocí / pokračování…

Seznam přijatých žáků do školní družiny na budově Požární 1 (kapacita 80 míst)

1. 17-18ŠD098 2. 17-18ŠD096 3. 17-18ŠD094 4. 17-18ŠD092 5. 17-18ŠD091 6. 17-18ŠD097 7. 17-18ŠD100 8. 17-18ŠD106 9. 17-18ŠD105 10. 17-18ŠD101 pokračování…

Seznam přijatých žáků do školní družiny na budově Dvorecká 4 (kapacita 90 míst)

1. 17-18ŠD020 2. 17-18ŠD014 3. 17-18ŠD011 4. 17-18ŠD022 5. 17-18ŠD005 6. 17-18ŠD010 7. 17-18ŠD001 8. 17-18ŠD006 9. 17-18ŠD017 10. 17-18ŠD004 pokračování…

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21

Školní kuchyně při ZŠ Brno, Měšťanská 21 bude během září 2017 ještě v rekonstrukci, jídlo bude dováženo ze ŠJ Novolíšeňská. Podávání pokračování…

Informace ke stravování od 4. 9. 2017

Sdělujeme rodičům, že z důvodu pokračující rekonstrukce školní kuchyně bude školní stravování během září zajištěno dovozem z jiné školní jídelny na výdejny pokračování…

Prázdninový provoz ve škole

Sdělujeme rodičům i ostatním zájemcům, že během prázdnin jsou úřední hodiny v kanceláři školy na Měšťanské 21 každé podělí, úterý a středu od pokračování…

Změny ve stravování – rekonstrukce

Informace zejména pro rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách. Vážení rodiče, vzhledem k rekonstrukci bude naše školní kuchyně od 21. 6. mimo provoz. pokračování…

Seznam přijatých žáků do 1. třídy od září 2017

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v kanceláři ZŠ Brno, Měšťanská 21 do konce května 2017 v pracovní dny 7:30 – 14:00 pokračování…

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vážení rodiče, na třídních schůzkách jste byli informováni, že při volání ze školy na mobilní telefon se Vám zobrazují nová pokračování…

Kdo pomáhá?

Akce na hřišti v Holáskách – středa 6. 9. 2017 5.A i 5.B se zúčastnili akce Kdo pomáhá?, která byla uspořádaná pro 1.stupeň ZŠ pokračování…

Světluška

Dne 12. 9. 2017 od 8:00 do 13:00 proběhne sbírka SVĚTLUŠKA. Sbírku budou mít na starost žáci devátých ročníků. Přispět do sbírky pokračování…

Pomůcky pro budoucí prvňáčky

Školní potřeby pro 1. třídu Aktovka Pouzdro – 2 ořezané tužky č. 2, kulaté nůžky (ostré, aby vystřihly látku – pozor pokračování…

Zahradní slavnost

EKO DEN S KOMETOU

Dne 9. 6. 2017 žáci 7. B a 9. AB jeli do Deblína na Eko den s Kometou. Celkově jsme vyhráli 1. místo, protože jsme pokračování…

Škola v přírodě 1.A+3.A

     Tak jako každý rok i letos jsme vyrazili na školu v přírodě. Tentokrát jsme zavítali do Horního Bradla, kde jsme se pokračování…

Seznamy tříd 1. A, 1. B od září 2017 (rozdělení žáků na detašovaná pracoviště)

Rozdělení žáků na odloučená pracoviště bylo provedeno podle místa bydliště v MČ. Pokud budou mít rodiče jiné návrhy, možno řešit na pokračování…

Postřehy žáků z exkurze do Bratislavy a Vídně

Dne 11. 5. 2017 jeli všichni osmáci do Vídně. Projížděli jsme přes Bratislavu, kde jsme se zastavili na hradě Děvíně. Bylo to pokračování…

Exkurze Dukovany a Dalešice

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili všechny deváté třídy. žácii si mohli prohlédnout vnitřní pokračování…

Ukliďme Česko

Viděli jsme malého zaječího prcka, který se tisknul k zemi tak silně, jako by se chtěl do země propadnout. Kdy? Ve pokračování…

Blowjob