Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Prázdninový provoz ve škole

Sdělujeme rodičům i ostatním zájemcům, že během prázdnin jsou úřední hodiny v kanceláři školy na Měšťanské 21 každé podělí, úterý a středu od pokračování…

Změny ve stravování – rekonstrukce

Informace zejména pro rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách. Vážení rodiče, vzhledem k rekonstrukci bude naše školní kuchyně od 21. 6. mimo provoz. pokračování…

Seznam přijatých žáků do 1. třídy od září 2017

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v kanceláři ZŠ Brno, Měšťanská 21 do konce května 2017 v pracovní dny 7:30 – 14:00 pokračování…

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vážení rodiče, na třídních schůzkách jste byli informováni, že při volání ze školy na mobilní telefon se Vám zobrazují nová pokračování…

Pomůcky pro budoucí prvňáčky

Školní potřeby pro 1. třídu Aktovka Pouzdro – 2 ořezané tužky č. 2, kulaté nůžky (ostré, aby vystřihly látku – pozor pokračování…

Zahradní slavnost

EKO DEN S KOMETOU

Dne 9. 6. 2017 žáci 7. B a 9. AB jeli do Deblína na Eko den s Kometou. Celkově jsme vyhráli 1. místo, protože jsme pokračování…

Škola v přírodě 1.A+3.A

     Tak jako každý rok i letos jsme vyrazili na školu v přírodě. Tentokrát jsme zavítali do Horního Bradla, kde jsme se pokračování…

Seznamy tříd 1. A, 1. B od září 2017 (rozdělení žáků na detašovaná pracoviště)

Rozdělení žáků na odloučená pracoviště bylo provedeno podle místa bydliště v MČ. Pokud budou mít rodiče jiné návrhy, možno řešit na pokračování…

Postřehy žáků z exkurze do Bratislavy a Vídně

Dne 11. 5. 2017 jeli všichni osmáci do Vídně. Projížděli jsme přes Bratislavu, kde jsme se zastavili na hradě Děvíně. Bylo to pokračování…

Exkurze Dukovany a Dalešice

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili všechny deváté třídy. žácii si mohli prohlédnout vnitřní pokračování…

Ukliďme Česko

Viděli jsme malého zaječího prcka, který se tisknul k zemi tak silně, jako by se chtěl do země propadnout. Kdy? Ve pokračování…

Den Země

V pátek 21. 4. 2017 se na naší škole konal Den Země. V rámci tohoto dne probíhaly v každém ročníku různé aktivity spjaté s přírodou a ochranou pokračování…

Náhradní termín zápisu dítěte k základnímu vzdělávání

Sdělujeme rodičům, kteří se se svým dítětem nemohli dostavit k zápisu do školy v řádném termínu, že mají možnost ještě v pondělí 24. dubna 2017 pokračování…