Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Oznámení rodičům budoucích prvňáčků:

Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, sděluje rodičům dětí přijatých do 1. třídy od 1. 9. 2015, že si mohou v kanceláři školy na pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Projekt Hry v 5.A

„Kdo si hraje – nezlobí“. Tohle motto provázelo páťáky nejen 2. března, ale celý týden od 16. do 20. března. Nejprve si připomněli pokračování…

Velikonoční jarmark

Předvelikonoční období jste si mohli spolu s žáky a učiteli z tuřanské školy zpříjemnit na velikonočním jarmarku, který se konal v úterý 24. března v prostorách pokračování…

Medvídci ve škole

Jaro jsme uvítali se zpožděním, ale stálo to za to! Jaro. Sluníčko, pupeny, sněženky, … a mláďata. Hlavně to poslední jsme pokračování…

Už nikdy nechceme vidět tousty aneb žáci naší školy v Anglii

Cestovní pas, libry, bezinfekčnost, kartička pojištěnce….. Takhle začínal školní zájezd do Eastbourne v Anglii. Konečně jsme byli všichni a vydali jsme se pokračování…

První zasedání školské rady

Dne 17. 3. 2015 proběhlo první zasedání nové školské rady. Pro kolizi s výkonem činnosti pedagogického pracovníka školy bylo zvolení paní Mgr. Lenky pokračování…

Provoz ve škole o jarních prázdninách

Během jarních prázdnin, tj. od 23. do 27. 2. 2015, budou úřední hodiny pro veřejnost denně  v době:       9 – 11 hodin v kanceláři na pokračování…

Střední školy v Olympii

Dne 4. 2. se žáci devátých ročníků zúčastnili slavnostního zahájení „Prezentace středních škol Jihomoravského kraje v OC Olympia Brno“ Hlavním cílem prezentace bylo pokračování…

PROJEKT „ZDRAVÍ“

Třída 4. A je zapojena spolu s deseti dalšími školami do projektu, který je realizován ve spolupráci s centrem environmentální výchovy Rezekvítek. Jednotlivé pokračování…

Jaká je úroveň znalostí našich deváťáků?

Během ledna jsme dostali do školy výsledky podzimních srovnávacích SCIO testů, které absolvovali žáci devátého ročníku. Rádi bychom se s Vámi pokračování…

Den elegance

Rozdávání pololetního vysvědčení proběhlo na Měšťanské v duchu elegance. Dlouhé komentáře nejsou potřeba, podívejte se sami na fotografie našich elegantních žáků. pokračování…