Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19

Od 13. 6. 2018 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19. Kapacita na budově Dvorecká je pokračování…

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19   Budova Dvorecká   Budova pokračování…

Zápis do prvních tříd – rezervační systém

Vážení rodiče, v letošním roce jsme spustili pro zájemce rezervační systém k zápisu. Máte možnost si zvolit termín a čas, na který se pokračování…

Změna termínu DOD

Vážení rodiče, vzhledem k vysoké nemocnosti žáků i pedagogů se   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přesouvá ze 14. 3. na 21. 3. 2018   Věříme, že v tomto termínu pokračování…

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19 Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (škola), pokračování…

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vážení rodiče, dovolte připomenout Vám informaci z loňského roku, že při volání ze školy na Váš mobilní telefon se Vám zobrazují pokračování…

Výsledky voleb do školské rady

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti Krátký Michal   Navrátilová Barbora      Štěpánková Gabriela    Případní náhradníci jsou v pořadí: Kučera Tomáš   pokračování…

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19

Od 13. 6. 2018 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19. Kapacita na budově Dvorecká je pokračování…

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19   Budova Dvorecká   Budova pokračování…

Ředitelské volno

Ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 je na naší škole uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO. Úřední hodiny v těchto dnech pro veřejnost nebudou.

NOC S  ANDERSENEM aneb Noční dobrodružství ve škole

V pátek 23.3. 2018 proběhla na budovách Požární a Dvorecká akce Noc s Andersenem na téma Povídání o pejskovi a kočičce. Přihlásilo se přibližně 100 pokračování…

McDonald´s Cup 2008

V letošním roce se napříč celou republikou koná již 21. ročník známého fotbalového turnaje základních škol McDonald´s Cup. Okrskového kola se pokračování…

BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY, na Dvorecké

Březen byl na budově Dvorecká zaměřen na čtení a čas strávený s knihami. Celý měsíc jsme pro žáky chystali různé aktivity, abychom pokračování…

Dukovany a Dalešice

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili žáci devátých tříd. Elektrárna Dalešice se nachází pod pokračování…

Poděkování

I ony mají své předpisy, zjistili žáci 9. A, B při besedě s vedoucí školní jídelny paní Fiedlerovou. V rámci pracovních činností pokračování…

Zápis do prvních tříd – rezervační systém

Vážení rodiče, v letošním roce jsme spustili pro zájemce rezervační systém k zápisu. Máte možnost si zvolit termín a čas, na který se pokračování…

Čistička odpadních vod

Žáci osmých tříd navštívili v rámci chemie a environmentální výchovy Čistírnu odpadních vod v Brně – Modřicích. Ta slouží k čistění odpadních vod přiváděných pokračování…