Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Výsledky voleb do školské rady

Z řad  zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti: Biječková Lenka              Navrátilová Barbora      Benešová Bohumíra      Případní náhradníci jsou v pořadí: Štěpánková Gabriela pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Provoz ve škole o jarních prázdninách

Během jarních prázdnin, tj. od 23. do 27. 2. 2015, budou úřední hodiny pro veřejnost denně  v době:       9 – 11 hodin v kanceláři na pokračování…

Střední školy v Olympii

Dne 4. 2. se žáci devátých ročníků zúčastnili slavnostního zahájení „Prezentace středních škol Jihomoravského kraje v OC Olympia Brno“ Hlavním cílem prezentace bylo pokračování…

PROJEKT „ZDRAVÍ“

Třída 4. A je zapojena spolu s deseti dalšími školami do projektu, který je realizován ve spolupráci s centrem environmentální výchovy Rezekvítek. Jednotlivé pokračování…

Jaká je úroveň znalostí našich deváťáků?

Během ledna jsme dostali do školy výsledky podzimních srovnávacích SCIO testů, které absolvovali žáci devátého ročníku. Rádi bychom se s Vámi pokračování…

Den elegance

Rozdávání pololetního vysvědčení proběhlo na Měšťanské v duchu elegance. Dlouhé komentáře nejsou potřeba, podívejte se sami na fotografie našich elegantních žáků. pokračování…

Exkurze k hasičům do Líšně

Naše škola se zapojila do programu „Hasík“, který je určen pro děti základních škol po celé České republice. Jeho hlavním pokračování…

Lukáš Krejčí získal OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování SCIO

V rámci podzimních srovnávacích zkoušek Scio, do kterých byli zapojeni i žáci 9. ročníku naší školy, aby si mohli porovnat své schopnosti s 19 000 pokračování…

Zápis dětí do 1. třídy

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis pokračování…

Informace pro rodiče ohledně školní družiny

Sdělujeme všem rodičům, kteří potřebují umístit své dítě do školní družiny, že od 1. 2. 2015 se podařilo navýšit kapacitu ŠD na pokračování…

10. ŠKOLNÍ PLES