Provoz školní kuchyně Měšťanská 21 začíná 1. 9. 2014

Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů  (II. stupeň – žáci 5. tříd a noví žáci), cena 100 Kč, bude pokračování…

Projekt S.O.L.E.

Na třídních schůzkách 15. dubna byl rodičům 5. ročníku představen projekt S.O.L.E. pod vedením Koučink centra. Náplní projektu je výzkum alternativní výuky pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Harmonogram školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku:                                          pondělí 1. 9. 2014, budova Dvorecká, Požární v 8 hodin                                                                                                                  budova Měšťanská v 9 hodin        Ukončení 1. pololetí:                                                čtvrtek 29. 1. 2015 Ukončení pokračování…

Přijatí žáci do družiny Požární 1

Přijatí žáci do družiny Dvorecká 4

Nová a zajímavá výuka metodou SOLE na Měšťanské má rok za sebou

zveřejněné články na webu na tuto novou, experimentální výuku  upozorňovaly. Rodiče i ostatní zájemci měli možnost několikrát za rok se přijít pokračování…

Sportovní den

Ve středu 25. 6. 2014 byl pro děti z druhého stupně nachystán netradiční sporotovní den. Soupeřily mezi sebou jednotlivé třídy z každého ročníku. Nejdříve pokračování…

Keramika

V předposlední hodině keramického kroužku si žáci z Požární i Dvorecké namalovali vlastní originální talíře. Myslím si, že jejich snaha zaslouží pochvalu pokračování…

Keramické kachličky dětí z Dvorecké

Děti z družiny na budově Dvorecká vytvořily s vychovatelkami Miladou Pokrutovou a Terezou Chladilovou návrhy dlaždiček, podle kterých namalovaly skutečné dlaždičky v keramické dílně. pokračování…

Program dne otevřených dveří 15. 6. budova Měšťanská 21

15:00                  Zahájení              15:05 – 15:25    Ocenění nejlepších žáků tříd, vystoupení šk. sboru         15:35 – 15:55              1. blok                             ukázka práce pokračování…

Exkurze Dalešice

21. a 29. května jsme společně s žáky devátých tříd zavítali do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, která se nachází asi 50 km od Brna pokračování…

Exkurze – Bratislava, Vídeň

V rámci zeměpisu  jsme podnikli exkurzi komfortním autobusem Student Agency  do dvou hlavních měst střední Evropy. Viděli jsme muzeum Velkomoravské Říše pokračování…