Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Žáci 4.A pokračují v projektu

Žáci 4. A plní slib pro nemocné pacienty.      

Školní ples

„Maják – síť kolegiální podpory“

Výzva č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. Název projektu „Maják – síť kolegiální podpory“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000517 pokračování…

Prosinec na Požární

Celá krásná zimní atmosféra začala slavnostním rozsvěcením vánočního stromu v Tuřanech, kde třída 3.B vystupovala. Nacvičila pěkné písničky a zimní básničky. Vystoupení pokračování…

Na Dvorecké se celý prosinec něco dělo

Prosinec a adventní čas byl pro děti na Dvorecké zajímavý a akční. Ještě v listopadu, 27.11., proběhly po vyučování vánoční dílničky, kde si pokračování…

Projekt: Lepší místo ve škole Brno – Tuřany

 

Vánoční dílny na Měšťance

Vánoční dílny na druhém stupni jsou už tradicí, ani letos tomu nebylo jinak. Nabídka výrobků a aktivit byla opět bohatá. Žáci pokračování…

Mladý chemik

 I v letošním školním roce se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže „Hledáme mladého chemika“. Školního kola se zúčastnilo rekordních 2000 žáků pokračování…

Volby nanečisto v 7. A a v 7. B

… aneb posilování nejen demokratické kultury, verbální a neverbální komunikace ve VOZu. Po teoretickém osvojování základní terminologie spojené s volbami, si žáci pokračování…

Zpíváme s chutí…

Před Vánocemi třída 8. B založila amatérský pěvecký sbor a pod vedením paní učitelky Šipulové pilně trénovali. Kristýna Malcová, žákyně 9. pokračování…