Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Změny ve stravování – rekonstrukce

Informace zejména pro rodiče, kteří nebyli na třídních schůzkách. Vážení rodiče, vzhledem k rekonstrukci bude naše školní kuchyně od 21. 6. mimo provoz. pokračování…

Seznam přijatých žáků do 1. třídy od září 2017

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v kanceláři ZŠ Brno, Měšťanská 21 do konce května 2017 v pracovní dny 7:30 – 14:00 pokračování…

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vážení rodiče, na třídních schůzkách jste byli informováni, že při volání ze školy na mobilní telefon se Vám zobrazují nová pokračování…

Zahradní slavnost

EKO DEN S KOMETOU

Dne 9. 6. 2017 žáci 7. B a 9. AB jeli do Deblína na Eko den s Kometou. Celkově jsme vyhráli 1. místo, protože jsme pokračování…

Škola v přírodě 1.A+3.A

     Tak jako každý rok i letos jsme vyrazili na školu v přírodě. Tentokrát jsme zavítali do Horního Bradla, kde jsme se pokračování…

Seznamy tříd 1. A, 1. B od září 2017 (rozdělení žáků na detašovaná pracoviště)

Rozdělení žáků na odloučená pracoviště bylo provedeno podle místa bydliště v MČ. Pokud budou mít rodiče jiné návrhy, možno řešit na pokračování…

Postřehy žáků z exkurze do Bratislavy a Vídně

Dne 11. 5. 2017 jeli všichni osmáci do Vídně. Projížděli jsme přes Bratislavu, kde jsme se zastavili na hradě Děvíně. Bylo to pokračování…

Exkurze Dukovany a Dalešice

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili všechny deváté třídy. žácii si mohli prohlédnout vnitřní pokračování…

Ukliďme Česko

Viděli jsme malého zaječího prcka, který se tisknul k zemi tak silně, jako by se chtěl do země propadnout. Kdy? Ve pokračování…

Den Země

V pátek 21. 4. 2017 se na naší škole konal Den Země. V rámci tohoto dne probíhaly v každém ročníku různé aktivity spjaté s přírodou a ochranou pokračování…

Náhradní termín zápisu dítěte k základnímu vzdělávání

Sdělujeme rodičům, kteří se se svým dítětem nemohli dostavit k zápisu do školy v řádném termínu, že mají možnost ještě v pondělí 24. dubna 2017 pokračování…

Konec masopustu

O masopustním pondělí prochází tradičně Tuřanami průvod maškar, které mají specifické oblečení a chování. Provází je i dechová kapela. Tak tomu bylo pokračování…