Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Po zápisu na naši ZŠ bylo k základnímu vzdělávání  přijato celkem 71 dětí. Během uplynulých tří měsíců se stav  (k 24.4.) snížil o 8 dětí, jejichž pokračování…

Oznámení rodičům budoucích prvňáčků:

Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, sděluje rodičům dětí přijatých do 1. třídy od 1. 9. 2015, že si mohou v kanceláři školy na pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Archeoskanzen Modrá

Dne 22. 4. 2015 sedmé třídy v rámci programu Den Země navštívily Archeoskanzen Modrá, ve kterém se žáci seznámili se životem Slovanů v 9. století. pokračování…

Exkurze do JE Dukovany a PVE Dalešice

V polovině dubna jsme pro žáky devátých ročníků zorganizovali tradiční exkurzi do JE Dukovany a PVE Dalešice. Nejprve se exkurze zúčastnili pokračování…

LETOŠNÍ NIKE PREMIER CUP 2015

Závěr minulého týdne strávili svěřenci trenéra a pana učitele Jiřího Kučery v Praze. Každoročně se tým starších žáků (U 15) ZŠ Měšťanská účastní pokračování…

Noc s Andersenem na základní škole

Ačkoli je Noc s Andersenem akce, při níž se děti různých věkových skupin obvykle setkávají v knihovnách po celé České republice vždy pokračování…

Koncentrační tábor Osvětim

Kromě počasí se nejednalo o žádný aprílový žert, a proto jsme exkurzi do bývalého nacistického koncentračního tábora v polské Osvětimi dne 1. dubna 2015 pokračování…

Noc s Andersenem na budově Požární

Do této akce se naše škola letos přidala poprvé a udělala dobře. Noc se každoročně pořádá k památce narození H. CH. Andersena. pokračování…

Žáci pozorovali zatmění Slunce

V pátek 20. března jsme všichni mohli na obloze sledovat zatmění Slunce. Tento úkaz jsme si nenechali ujít ani my s dětmi pokračování…

Projekt Hry v 5.A

„Kdo si hraje – nezlobí“. Tohle motto provázelo páťáky nejen 2. března, ale celý týden od 16. do 20. března. Nejprve si připomněli pokračování…

Velikonoční jarmark

Předvelikonoční období jste si mohli spolu s žáky a učiteli z tuřanské školy zpříjemnit na velikonočním jarmarku, který se konal v úterý 24. března v prostorách pokračování…

Medvídci ve škole

Jaro jsme uvítali se zpožděním, ale stálo to za to! Jaro. Sluníčko, pupeny, sněženky, … a mláďata. Hlavně to poslední jsme pokračování…