Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Zápis do prvních tříd – rezervační systém

Vážení rodiče, v letošním roce jsme spustili pro zájemce rezervační systém k zápisu. Máte možnost si zvolit termín a čas, na který se pokračování…

Změna termínu DOD

Vážení rodiče, vzhledem k vysoké nemocnosti žáků i pedagogů se   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přesouvá ze 14. 3. na 21. 3. 2018   Věříme, že v tomto termínu pokračování…

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19 Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (škola), pokračování…

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vážení rodiče, dovolte připomenout Vám informaci z loňského roku, že při volání ze školy na Váš mobilní telefon se Vám zobrazují pokračování…

Výsledky voleb do školské rady

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti Krátký Michal   Navrátilová Barbora      Štěpánková Gabriela    Případní náhradníci jsou v pořadí: Kučera Tomáš   pokračování…

NOC S  ANDERSENEM aneb Noční dobrodružství ve škole

V pátek 23.3. 2018 proběhla na budovách Požární a Dvorecká akce Noc s Andersenem na téma Povídání o pejskovi a kočičce. Přihlásilo se přibližně 100 pokračování…

McDonald´s Cup 2008

V letošním roce se napříč celou republikou koná již 21. ročník známého fotbalového turnaje základních škol McDonald´s Cup. Okrskového kola se pokračování…

BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY, na Dvorecké

Březen byl na budově Dvorecká zaměřen na čtení a čas strávený s knihami. Celý měsíc jsme pro žáky chystali různé aktivity, abychom pokračování…

Dukovany a Dalešice

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili žáci devátých tříd. Elektrárna Dalešice se nachází pod pokračování…

Poděkování

I ony mají své předpisy, zjistili žáci 9. A, B při besedě s vedoucí školní jídelny paní Fiedlerovou. V rámci pracovních činností pokračování…

Zápis do prvních tříd – rezervační systém

Vážení rodiče, v letošním roce jsme spustili pro zájemce rezervační systém k zápisu. Máte možnost si zvolit termín a čas, na který se pokračování…

Čistička odpadních vod

Žáci osmých tříd navštívili v rámci chemie a environmentální výchovy Čistírnu odpadních vod v Brně – Modřicích. Ta slouží k čistění odpadních vod přiváděných pokračování…

Zájezd do Anglie – sledování cesty autobusu

Vážení rodiče, od CK jsme dostali odkaz na lokátor autobusu, kterým pojdou Vaše děti na zájezdu do Anglie. Skrze něj pokračování…

Pěvecká soutěž Superstar v ŠD

     Během měsíce ledna uspořádala všechna oddělení družin ZŠ Měšťanská školní kolo pěvecké soutěže Superstar. Poté byli vybráni čtyři nejlepší pokračování…

Spalovna

Ve středu 21. 2. 2018 se žáci osmých ročníků byli podívat ve Spalovně odpadů v Brně. Exkurze probíhala v rámci environmentální výchovy a chemie. Během pokračování…