Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vážení rodiče, dovolte připomenout Vám informaci z loňského roku, že při volání ze školy na Váš mobilní telefon se Vám zobrazují pokračování…

Den veteránů s žáčky 1. a 4. ročníku ze Dvorecké

V sobotu 11. listopadu jsme se zúčastnili akce Den veteránů s lampiónovým průvodem.

Fotbalisti z Měšťanské v akci – jak je neznáte

Žáci Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje navštívili ve čtvrtek 2. 11. 2017 odpoledne v rámci výuky pracovních činností zařízení pro osoby se zdravotním pokračování…

Projektový den : Halloween na Dvorecké

Ve středu 25.10.  jsme měli na Dvorecké návštěvu ze strašidelné říše. V rámci oslav svátku Halloween proběhl výměnný studijní den, kdy pokračování…

Tajuplné světlo

Ve středu 18. 10. 2017 navštívili naši osmáci Hvězdárnu a planetárium Brno, aby si rozšířili své obzory v oblasti fyziky. V rámci interaktivního programu se pokračování…

Máme rádi přírodní vědy

Ve středu 11. 10. 2017 devět žáků 8. ročníku reprezentovalo naši školu na přírodovědném dnu, který pořádala brněnská zoologická zahrada. Letošní ročník byl pokračování…

V Moravském krasu opět po roce…

Stalo se již tradicí, že žáci devátých tříd vyrážejí za poznáním a získáním přírodovědných a zeměpisných znalostí přímo do terénu. Letošní školní pokračování…

Slavnosti tuřanského zelí

V sobotu 16. 9. 2017 se na nádvoří tuřanské radnice opět pořádaly každoroční Slavnosti tuřanského zelí. I naše škola se do bohatého programu této pokračování…

Pasování prvňáčků na čtenáře

  V pondělí 2. 10. 2017 byla naše třída 1. A pozvána paní knihovnicí do místní knihovny (Knihovna Jiřího Mahena v Brně-Tuřanech), kde byly přichystány pokračování…

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Připomínáme rodičům, že DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na budovách Dvorecká 4 a Požární 1 se koná ve středu 18. října 2017 od 8:00 pokračování…

Informace rodičům o stravování

Vážení rodiče, dne 2. října 2017 byla uvedena do provozu zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna na Měšťanské. Celý měsíc jsme obědvali jídlo pokračování…