Projekt S.O.L.E.

Na třídních schůzkách 15. dubna byl rodičům 5. ročníku představen projekt S.O.L.E. pod vedením Koučink centra. Náplní projektu je výzkum alternativní výuky pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Výzva pro rodiče, žáky i veřejnost

Ve dnech 26. 9. – 27. 9. 2014 se v době od 15 hodin (v pátek) do 15 hodin (v sobotu) uskuteční v Brně – Lužánkách pod pokračování…

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Na začátku září se žáci 6. ročníků se svými třídními učiteli – Evou Šipulovou, Alešem Kodýsem, Lenkou Málkovou a také v doprovodu učitelek pokračování…

Charitativní akce SVĚTLUŠKA

Dne 9. 9. 2014 v dopoledních hodinách proběhne na území naší městské části již tradičně charitativní akce SVĚTLUŠKA. Výtěžek této akce jde na pokračování…

Harmonogram školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku:                                          pondělí 1. 9. 2014, budova Dvorecká, Požární v 8 hodin                                                                                                                  budova Měšťanská v 9 hodin        Ukončení 1. pololetí:                                                čtvrtek 29. 1. 2015 Ukončení pokračování…

Přijatí žáci do družiny Požární 1

Přijatí žáci do družiny Dvorecká 4

Nová a zajímavá výuka metodou SOLE na Měšťanské má rok za sebou

zveřejněné články na webu na tuto novou, experimentální výuku  upozorňovaly. Rodiče i ostatní zájemci měli možnost několikrát za rok se přijít pokračování…

Sportovní den

Ve středu 25. 6. 2014 byl pro děti z druhého stupně nachystán netradiční sporotovní den. Soupeřily mezi sebou jednotlivé třídy z každého ročníku. Nejdříve pokračování…

Keramika

V předposlední hodině keramického kroužku si žáci z Požární i Dvorecké namalovali vlastní originální talíře. Myslím si, že jejich snaha zaslouží pochvalu pokračování…

Keramické kachličky dětí z Dvorecké

Děti z družiny na budově Dvorecká vytvořily s vychovatelkami Miladou Pokrutovou a Terezou Chladilovou návrhy dlaždiček, podle kterých namalovaly skutečné dlaždičky v keramické dílně. pokračování…