Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

INFORMACE

Sdělujeme návštěvníkům našich stránek, že z důvodů plánované odstávky elektrické energie (rekonstrukce elektrického vedení na budově Měšťanská 21) nebudou ve dnech pokračování…

Sdělení pro veřejnost

Úřední hodiny během prázdnin pro veřejnost jsou denně 9 – 11 v kanceláři na budově Měšťanská 21 (tel. 533 433 313-14)

Schůzky s rodiči prvňáčků pro školní rok 2015/16

Setkání a předání informací rodičům žáků 1. tříd se koná podle rozpisu: Pondělí 8. června v 17 hodin na Dvorecké 4 Úterý 9. června v 17 pokračování…

Festival zdravé stravy – 4.A

Děti ze 4.A se po celý rok účastnily projektu pořádaný Rezekvítkem, který se zakončil Festivalem zdravé stravy v Lužánkách. Přestože nám pokračování…

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 8 televizí, 4 monitorů a 124,00 kg drobného elektra. V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti pokračování…

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21 začíná 1. 9. 2015

Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů (II. stupeň – žáci 5. tříd a noví žáci), cena 100 Kč, bude pokračování…

Sběr na budově Požární

Dne 25. června jsme si na budově Požární vyhlásili nejlepší sběrače pet víček, hliníku a baterií. Za celý školní rok se nám pokračování…

Školní jídelna – POZOR, POZOR!!!!!!!!!!!!!!!!

Školní jídelna oznamuje všem strávníkům I. i II. stupně + zaměstnancům školy, že mají v pátek 26. 6. 2015 odhlášený oběd. Kdo bude pokračování…

Škola v přírodě – 3.A + 4.A

Nedaleko obce Rajnochovice hluboko v Hostýnských vrších se 25. – 29. června uskutečnila Škola v přírodě tříd 3.A a 4.A. Žáci se na týden stali pokračování…

Zábavné odpoledne 23. června 2015

Schůzka s rodiči žáků 6.C pro školní rok 2015/16

Všechny rodiče žáků budoucí 6.C zveme na setkání, které se uskuteční v pondělí 15. června 2015 v 17 hodin na Měšťanské 21. Budou pokračování…

Ukončení školního roku

Śkolní rok 2014/15 bude na naší škole ukončen v pátek 26. června. Vysvědčenpro děti 1. stupně na budovách Dvorecká a Požární bude vydáváno po pokračování…

Lamacentrum 7. AB

Od pradávna člověk využívá přírodu ke svému prospěchu, ale stále akutněji se objevuje nutnost jí to vrátit. Nejenom ji chránit, pokračování…