Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Volby do školské rady 2015

Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, p. o. v souladu s čl. 5 Volebního řádu školské rady schváleného Radou MČ Brno-Tuřany vyhlašuje pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Den elegance

Rozdávání pololetního vysvědčení proběhlo na Měšťanské v duchu elegance. Dlouhé komentáře nejsou potřeba, podívejte se sami na fotografie našich elegantních žáků. pokračování…

Exkurze k hasičům do Líšně

Naše škola se zapojila do programu „Hasík“, který je určen pro děti základních škol po celé České republice. Jeho hlavním pokračování…

Lukáš Krejčí získal OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování SCIO

V rámci podzimních srovnávacích zkoušek Scio, do kterých byli zapojeni i žáci 9. ročníku naší školy, aby si mohli porovnat své schopnosti s 19 000 pokračování…

Zápis dětí do 1. třídy

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis pokračování…

Informace pro rodiče ohledně školní družiny

Sdělujeme všem rodičům, kteří potřebují umístit své dítě do školní družiny, že od 1. 2. 2015 se podařilo navýšit kapacitu ŠD na pokračování…

10. ŠKOLNÍ PLES

Hovorové hodiny ve škole v lednu 2015

Budova Měšťanská 21:                pondělí   12. 1. 2015        5. ročník              14. 30 – 16. 00

Tvořivé vánoce na Měšťanské

Vánoční dílny V posledním týdnu školy proběhly na prvním stupni vánoční dopolední dílničky nejen pro žáky, ale i pro rodiče, sourozence. pokračování…

Vánoční prezentační soutěž – školní projekt

Je pro Vás těžké vystoupit před velkým publikem? Dovedli byste zaujmout posluchače? Na naší škole se našli odvážlivci, kteří ve pokračování…

SOLE v časopise Perpetuum

Magazín pro rodiče a učitele „Perpetuum“ uveřejnil v ročníku II. / čísle 3 /2014-15 článek o nové metodě SOLE na naší škole. Celé znění pokračování…