Schůzka s rodiči nových prvňáčků

Vážení rodiče, informativní schůzka rodičů, třídních učitelek, vychovatelek a vedení školy se koná dne 3. června 2014 v 16. 00 hodin. Dostavte pokračování…

Projekt S.O.L.E.

Na třídních schůzkách 15. dubna byl rodičům 5. ročníku představen projekt S.O.L.E. pod vedením Koučink centra. Náplní projektu je výzkum pokračování…

Poradenská schránka

schranka@zsmestanska.cz Na naší škole je od 1.února zřízena poradenská mailová schránka. Je určena žákům i rodičům, kteří si nevědí rady s problémy pokračování…

Sportovní den

Ve středu 25. 6. 2014 byl pro děti z druhého stupně nachystán netradiční sporotovní den. Soupeřily mezi sebou jednotlivé třídy z každého pokračování…

Provoz školní kuchyně Měšťanská 21 začíná 1. 9. 2014

Podávání informací ohledně plateb, příkazů, variabilních symbolů, výdej čipů  (II. stupeň – žáci 5. tříd a noví žáci), cena 100 Kč, pokračování…

Keramika

V předposlední hodině keramického kroužku si žáci z Požární i Dvorecké namalovali vlastní originální talíře. Myslím si, že jejich snaha zaslouží pochvalu nejen pokračování…

Keramické kachličky dětí z Dvorecké

Děti z družiny na budově Dvorecká vytvořily s vychovatelkami Miladou Pokrutovou a Terezou Chladilovou návrhy dlaždiček, podle kterých namalovaly skutečné dlaždičky v keramické dílně. pokračování…

Program dne otevřených dveří 15. 6. budova Měšťanská 21

15:00                  Zahájení              15:05 – 15:25    Ocenění nejlepších žáků tříd, vystoupení šk. sboru         15:35 – 15:55              1. blok                             ukázka pokračování…

Exkurze Dalešice

21. a 29. května jsme společně s žáky devátých tříd zavítali do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, která se nachází asi 50 km pokračování…

Exkurze – Bratislava, Vídeň

V rámci zeměpisu  jsme podnikli exkurzi komfortním autobusem Student Agency  do dvou hlavních měst střední Evropy. Viděli jsme muzeum Velkomoravské Říše pokračování…

OSLAVA 50. VÝROČÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

V roce 1963 byla vydána ministerstvem školství první vyhláška, která stanovila nejen organizační, ale také výživové normy pro školní stravování, které pokračování…

Knedlíky v naší jídelně

Do školní jídelny chodíme rádi, většina z nás je s obědy velmi spokojena a kuchařky chválíme. Jak ale vypadá příprava jídla, než je pokračování…

Den Země

Den Země je den věnovaný naší planetě a v konečném důsledku i nám všem, který se každoročně koná 22. dubna. Stanovení termínu tohoto pokračování…