Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

  Informační schůzka budoucích prvních tříd se koná PRO TŘÍDU 1.A NA BUDOVĚ DVORECKÁ 4 v úterý 12. června 2018 v 16 pokračování…

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19

Od 13. 6. 2018 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19. Kapacita na budově Dvorecká je pokračování…

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19   Budova Dvorecká   Budova pokračování…

Zápis do prvních tříd – rezervační systém

Vážení rodiče, v letošním roce jsme spustili pro zájemce rezervační systém k zápisu. Máte možnost si zvolit termín a čas, na který se pokračování…

Změna termínu DOD

Vážení rodiče, vzhledem k vysoké nemocnosti žáků i pedagogů se   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přesouvá ze 14. 3. na 21. 3. 2018   Věříme, že v tomto termínu pokračování…

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19 Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (škola), pokračování…

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vážení rodiče, dovolte připomenout Vám informaci z loňského roku, že při volání ze školy na Váš mobilní telefon se Vám zobrazují pokračování…

Výsledky voleb do školské rady

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti Krátký Michal   Navrátilová Barbora      Štěpánková Gabriela    Případní náhradníci jsou v pořadí: Kučera Tomáš   pokračování…

McDonald´s Cup 2018

             V letošním roce proběhl již 21. ročník školního fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Do této sportovní akce, která patří svým rozsahem k největším pokračování…

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

  Informační schůzka budoucích prvních tříd se koná PRO TŘÍDU 1.A NA BUDOVĚ DVORECKÁ 4 v úterý 12. června 2018 v 16 pokračování…

TŘEŤÁCI NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Žáci 3. ročníku pobývali od 23. – 27.4. v Luhačovicích, kam odjeli na školu v přírodě. Učili se, poznávali okolí tohoto krásného města a  pokračování…

Přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19

Od 13. 6. 2018 se přijímají Zápisní lístky – přihlášky do školní družiny na školní rok 2018/19. Kapacita na budově Dvorecká je pokračování…

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19

Žáci přijatí na ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ke vzdělávání ve školním roce 2018/19   Budova Dvorecká   Budova pokračování…

Ředitelské volno

Ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 je na naší škole uděleno ŘEDITELSKÉ VOLNO. Úřední hodiny v těchto dnech pro veřejnost nebudou.

NOC S  ANDERSENEM aneb Noční dobrodružství ve škole

V pátek 23.3. 2018 proběhla na budovách Požární a Dvorecká akce Noc s Andersenem na téma Povídání o pejskovi a kočičce. Přihlásilo se přibližně 100 pokračování…

McDonald´s Cup 2008

V letošním roce se napříč celou republikou koná již 21. ročník známého fotbalového turnaje základních škol McDonald´s Cup. Okrskového kola se pokračování…

BŘEZEN, MĚSÍC KNIHY, na Dvorecké

Březen byl na budově Dvorecká zaměřen na čtení a čas strávený s knihami. Celý měsíc jsme pro žáky chystali různé aktivity, abychom pokračování…

Dukovany a Dalešice

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se uskutečnila exkurze do Dukovan a Dalešic, které se zúčastnili žáci devátých tříd. Elektrárna Dalešice se nachází pod pokračování…