Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Změna termínu DOD

Vážení rodiče, vzhledem k vysoké nemocnosti žáků i pedagogů se   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přesouvá ze 14. 3. na 21. 3. 2018   Věříme, že v tomto termínu pokračování…

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

A) Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/19 Ředitelka Základní školy Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace (škola), pokračování…

Zobrazení čísla školy v mobilním telefonu

Vážení rodiče, dovolte připomenout Vám informaci z loňského roku, že při volání ze školy na Váš mobilní telefon se Vám zobrazují pokračování…

Výsledky voleb do školské rady

Z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni tito kandidáti Krátký Michal   Navrátilová Barbora      Štěpánková Gabriela    Případní náhradníci jsou v pořadí: Kučera Tomáš   pokračování…

Čistička odpadních vod

Žáci osmých tříd navštívili v rámci chemie a environmentální výchovy Čistírnu odpadních vod v Brně – Modřicích. Ta slouží k čistění odpadních vod přiváděných pokračování…

Zájezd do Anglie – sledování cesty autobusu

Vážení rodiče, od CK jsme dostali odkaz na lokátor autobusu, kterým pojdou Vaše děti na zájezdu do Anglie. Skrze něj pokračování…

Pěvecká soutěž Superstar v ŠD

     Během měsíce ledna uspořádala všechna oddělení družin ZŠ Měšťanská školní kolo pěvecké soutěže Superstar. Poté byli vybráni čtyři nejlepší pokračování…

Spalovna

Ve středu 21. 2. 2018 se žáci osmých ročníků byli podívat ve Spalovně odpadů v Brně. Exkurze probíhala v rámci environmentální výchovy a chemie. Během pokračování…

U nás na Dvorecké se pořád něco děje i ve druhém pololetí

Žáčky prvního stupně na ZŠ Dvorecká zapojujeme do různých aktivit, aby byla pro ně výuka zajímavější. Začátek února jsme zaměřili pokračování…

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. V duchu tohoto moudra a s cílem vést naše svěřence k aktivnímu přístupu pokračování…

Den Elegance

Rozdávání pololetního vysvědčení na Měšťanské proběhlo v duchu elegance.  Podívejte se s námi, jak to našim žákům slušelo.

Dopis ředitelky školy panu starostovi ohledně školního plesu

Vážený pane starosto, nechci se zapojovat do neplodné diskuze vedené na tuřanském facebooku k termínu plesu naší školy. Dovolte mi však pokračování…

Informace pro rodiče (návštěvníky školy) v době jarních prázdnin

Během jarních prázdnin 5. – 9. 2. 2018 jsou ve škole úřední hodiny pro veřejnost denně v době 10:00 – 12:00 na budově pokračování…

BBC: Microbit

„Vytvoř si vlastního robota“, zní podtitulek projektu pořádaného na SŠI Čichnova, kterého se zúčastnili vybraní žáci 8. ročníku naší školy. Žáci pokračování…