Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

O škole

Kontakt

  • Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
  • Telefon kancelář: 533 433 314
  • E-mail: info@zsmestanska.cz

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, Městská část Tuřany, Tuřanské nám. 1,  620 00 Brno.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  „Škola plná života“ čj. 0794/2022.  Škola klade ve své činnosti velký důraz  na čtenářskou gramotnost, na výuku cizích jazyků, zaměřuje se na tvořivé, projektové učení a osobnostně sociální výchovu. V průběhu každého školního roku se žáci účastní mnoha exkurzí, zapojují se do soutěží, pořádají se projektové dny. Ve škole působí svěřenci klubu FC Zbrojovka Brno a Regionální fotbalové akademie, v šestém až devátém ročníku jsou otevřeny třídy (pro chlapce i dívky) s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. Škola  spolupracuje s jazykovou školou P.A.R.K, prostřednictvím které žákům poskytuje možnost jazykových zkoušek. Škola je zapojena do projektů Šablony JAK, Erasmus+, projekty Národního plánu obnovy (NPO doučování, NPO digitalizace).

Nacházíme se v druhé nejrozsáhlejší brněnské městské části Tuřany (Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany). Vyučování probíhá ve třech školních budovách. Ředitelství školy a třídy pátého až devátého ročníku jsou umístěny v budově Měšťanská 21. Vedle školy se nachází hřiště s umělou trávou a školní zahrada. Zbývající třídy (po jedné od prvního do čtvrtého ročníku) a oddělení školní družiny jsou umístěny v budovách na Dvorecké 4 (za tuřanským kostelem) a v Holáskách na Požární 1.

Obědy pro žáky vaří naše školní kuchyně na Měšťanské a rozváží je i na odloučená pracoviště. Školní kuchyně vaří také pro tuřanské školky, MŠ U Lípy Svobody 3 a MŠ V Aleji 2. Obědy je možno poskytovat také mimoškolním strávníkům.

Na škole působí Školní poradenské pracoviště, tvořené týmem odborníků poskytující profesionální péči žákům s SVP a žákům nadaným. Dětem jsou k dispozici pro řešení jejich problémů speciální pedagogové na všech budovách, tři školní metodici prevence, školní psycholožka a výchovná poradkyně. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami na ulicích Zachova, Kohoutova, Hybešova, Voroněžská a na Veveří. Dále se Speciálně pedagogickými centry (SPC): SPC Štolcova, SPC Kamenomlýnská a SPC Veslařská.

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Spolupráce