Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

O škole

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace

Telefon kancelář: 533 433 314
E-mail: info@zsmestanska.cz

Zřizovatelem  školy  je  Statutární  město  Brno,  Městská část Tuřany,  Tuřanské nám. 1,  620 00  Brno.
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  „Škola plná života“ čj. 410/2010.  Škola klade ve své činnosti důraz na výuku cizích jazyků, čtenářskou gramotnost, uplatňje prvky tvořivého učení, dramatickou a osobnostně sociální výchovu. V šestém až devátém ročníku jsou otevřeny třídy (pro chlapce i dívky) s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a atletiku. Ve škole se realizuje projektová výuka, škola je zapojena do projektu Nová škola (peníze EU do škol).

Nacházíme se v druhé nejrozsáhlejší brněnské městské části Tuřany (Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany). Vyučování probíhá ve třech školních budovách. Ředitelství školy a třídy pátého až devátého ročníku jsou umístěny v budově Měšťanská 21. Vedle školy je nové hřiště s umělou trávou a školní zahrada. Zbývající třídy (po jedné od prvního do čtvrtého ročníku) a oddělení školní družiny jsou umístěny v budovách na Dvorecké 4 (za tuřanským kostelem) a v Holáskách na Požární 1.
Obědy pro žáky vaří naše školní kuchyně na Měšťanské a rozváží je i na odloučená pracoviště. Obědy je možno poskytovat také mimoškolním strávníkům.
Ve škole je dětem k dispozici pro řešení jejich problémů speciální pedagog, školní metodici prevence a školní psychložka. Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními na ulicích Zachova a Čechyňská a s SPC Sekaninova a Kociánka.

 


Zvětšit mapu