Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Ocenění pro pana učitele Jiřího Kučeru

Ocenění pro pana učitele Jiřího Kučeru Mnoho vynikajících fotbalistů prošlo rukama našemu skvělému trenérovi a panu učiteli Jirkovi Kučerovi. V minulém týdnu obdržel pokračování…

V pátek dne 25. 9. se na naší škole normálně učíme.

Vážení rodiče, v pátek dne 25. 9. se na naší škole normálně učíme, ředitelské volno vyhlašovat nebudu. Děkuji za pochopení. Mgr. Petr Opletal pokračování…

Projektový den: Navrhni vlastní outfit

Ve středu 16. září se dívky z devátého ročníku zúčastnily projektového dne na téma: Navrhni vlastní outfit, který pro ně nachystala paní pokračování…

Ohlédnutí za akcí Škola začíná

Když už jsme se nemohli rozloučit s minulým školním rokem, tak jsme se rozhodli přivítat ten nový… A přivítání to bylo vskutku pokračování…

Nefunkční email školy, odhlašování obědů

Aktuálně není funkční školní email z důvodu poruchy. Odhláška stravy je pouze přes ESTRAVNÉ nebo telefonicky 533 433 323.   Jiří Pivrnec

Nabídka pracovních míst na ZŠ Měšťanská

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p. o. přijme: pracovníka na úklid bližší informace na mail: reditel@zsmestanska.cz tel.: 725484405

Adapťák: Den druhý

Stále spolu a stále spokojení 🙂 Více fotografií z adapťáku naleznete ve fotogalerii.

Informace k volbě povolání a přijímacímu řízení

žáci navštíví Informační středisko pro volbu povolání – září v hodinách VOZ bude probíhat prezentace SŠ (přehled oborů, možnosti uplatnění pokračování…

Adapťák: Už jsme dorazili

Zdárně jsme dorazili a užíváme si společných aktivit… 😊

Roušky ve společných prostorách školy

Vážení rodiče. Na základě dnešního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví jsou od zítra, tedy 10. 9. 2020 povinné roušky ve společných prostorech školy. Prosím pokračování…

Sbírkové dny Světlušky

Během třídních schůzek 7.9. a  8.9. během úterního vyučování proběhne na všech budovách školy SBÍRKA pro nadaci SVĚTLUŠKA. Děkujeme všem, kteří přispějí.

Škola začíná

Slavnostní zahájení nového školního roku

Letos se počasí neslitovalo, přesto jsme si užili krásné zahájení a naše milé prvňáčky vyprovodili do školního života s úsměvem. Tak vám pokračování…

Sdělení ředitele školy k zahájení nového školního roku

Milé děti, vážení rodiče. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal v novém školním roce. Je mi nesmírným potěšením, že pokračování…

OPATŘENÍ ŠKOLY V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM Covid-19 OD 1.9.2020

– Vstup cizím osobám a zákonným zástupcům žáků povolen pouze s ochranou úst a nosu (šátek, ústenka, rouška) – Příchod do budovy hlásí pokračování…

Slavnostní zahájení nového školního roku – ZMĚNA!!!

Z organizačních důvodů jsme nuceni udělat změnu v programu slavnostního zahájení nového školního roku. Zahájení proběhne na jednotlivých budovách takto: Požární – jak pokračování…