Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Seznam žáků přijatých do 1. třídy ZŠ Brno, Měšťanská 21, p. o. ve školním roce 2021/2022

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vážení rodiče. Ředitel školy v souladu s čl. 4 Volebního řádu Školské rady schváleného Radou MČ Brno-Tuřany a v souladu s § 167 a § 168 pokračování…

Zkoušky Cambridge English

Naše Měšťanka je už druhým rokem partnerskou školou jazykové školy P.A.R.K., která je autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge English. Stejně jako pokračování…

#nebuďlenoch_05

A máme tu další výzvu od našich skvělých praktikantek Tentokrát si můžete společně užít cvičení zad, břicha a rukou . https://youtu.be/SCe09B11LA8 pokračování…

KONKURZ BRNĚNSKÉ DĚTSKÉ DIVADLO 23. 5. 2021

KONKURZ BDD 2021 – letáček

Přírodovědná stezka

V uplynulých dvou týdnech se děti ve školní družině postupně zapojily do plnění úkolů v rámci Dne Země. Přírodovědnou stezkou je pokračování…

DEN ZEMĚ – Požární

Ve třídě 3.B jsme 22. dubna slavili Den Země. Pustili jsme si krásnou píseň Chválím tě, Země má. Mluvili jsme o naší pokračování…

DEN ZEMĚ – soutěž

Dnes 22. 4. je světový Den Země. Záleží Vám na životním prostředí? Myslíte i v této složité době ekologicky? Na okamžik se zastavme a zamysleme pokračování…

Kreativní hudební výchova

Zadání znělo v hudební výchově jasně – „BUĎTE KREATIVNÍ“. Při tomto úkolu měli žáci hledat nebo vytvářet hudební motivy nebo zachytit pokračování…

#nebuďlenoch_04

Ahoj všichni, je tady v pořadí 4. výzva 💪 Tentokráte si pro vás cvičení připravily naše skvělé praktikantky z Fakulty sportovních studií Masarykovy pokračování…

Hovorové hodiny

Vážení rodiče, dle harmonogramu školního roku jsou „hovorovky“ plánovány na 19. a 20. 4. 2021. Tento termín dodržíme. Z důvodu současné situace ale bude jejich pokračování…

Kritéria pro přijetí žáka do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (sportovní třída)

Vážení rodiče, v příloze naleznete směrnici upravující přijetí žáků do sportovní třídy 6.C od školního roku 2021/22. Kritéria pro přijetí pokračování…