Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

Hovorové hodiny

Vážení rodiče. V pondělí dne 11. 11. se konají hovorové hodiny na budově Měšťanská v čase 16:30 – 18:00. Na prvním stupni (budovy Dvorecká, pokračování…

Vyjádření ZŠ Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace k plánované stávce učitelů dne 6. 11. 2019

Vážení rodiče, ve středu 6. 11. 2019 proběhne výuka na naší škole dle běžného režimu. Pedagogický sbor školy. Mgr. Petr Opletal Ředitel pokračování…

Výluka školního autobusu

Vzhledem k plánované uzavírce železničního přejezdu P7181 v Holáskách od 5. 11. do 15. 11. 2019 jsme ve spolupráci s DPMB vypracovali výlukový jízdní řád autobusové linky š85. š85_191105_vyluka – pokračování…

Nabídka pracovních míst na ZŠ Měšťanská

Základní škola Brno, Měšťanská 21 přijme pracovníka na výdej stravy na budově Požární, pracovní doba 11 – 14 hod., pracovní pokračování…

Halloween ve školní družině

 

Beseda s FOD Klokánek

V rámci Poradního fóra ředitele školy a za velké pomoci Ing. Marie Kaněrové a Mgr. Alice Tobiášové z nadačního fondu Pro dětský smích pokračování…

MAJÁK – ZŠ Jana Babáka

Stejně jako v loňském školním roce, i letos jsme hostili na naší škole cizí základní školu – tentokrát ZŠ Jana Babáka. V rámci pokračování…

Projektové vyučování – Bramborový den

Před prázdninami proběhlo na prvním stupni projektové vyučování na téma Bramborový den. Všechny děti byly rozděleny do smíšených družstev a postupně pokračování…

Výstava o historii Tuřan – 4.B

Dne 31. 10. 2019 jsme byli na výstavě na radnici. Výstava pojednává o historii a založení obce. Velká část je věnována životu v Tuřanech. Děti pokračování…

Žáci 6.A v rámci předmětu Pracovní činnosti vyzdobili prostředí dílen

Během práce si vyzkoušeli operace broušení a povrchovou úpravu prostřednictvím nátěrových hmot. Po celou dobu bylo nezbytné udržovat pořádek na pracovišti. pokračování…

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ v Brně – Tuřanech dne 10. listopadu 2019

Přírodovědná Zoo

Jako každý rok, i letos se ve středu 16. října vypravilo 6 zástupců z řad žáků 8. ročníků na přírodovědnou soutěž do zoologické zahrady pokračování…

Hvězdárna Brno

Ve středu 16. října navštívili žáci osmých ročníků Hvězdárnu v Brně, kde absolvovali fyzikální exkurzi na téma Geometrická optika – aneb světlo pokračování…

Německé divadelní představení

Divadelní skupina DRAMABOX z Norimberku předvedla našim žákům 8. tříd divadelní hru Smombie. Slovo Smombie se stalo v Německu „mladým slovem roku“ – pokračování…