Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o.

Fakultní škola Pedagogické fakulty MU BRNO

SOUTĚŽ – OLAJKUJ NEJLEPŠÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ

V listopadu se žáci osmých ročníků zapojili do mezioborové spolupráce z předmětů hudební a výtvarná výchova. Měli za úkol z různých materiálů, které pokračování…

Jízdní řád školního autobusu – linka Š85

Vážení rodiče, školní autobus linky Š85 bude od pondělí opět jezdit. Jízdní řád naleznete v příloze. š85_201130 Bohužel v návaznosti na prázdninový pokračování…

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci. Vypadá to, že se snad již nic nezmění a že od pondělí 30. 11. 2020 budou moci děti téměř kompletně nastoupit pokračování…

Aktuální info z Měšťanky

Vážení rodiče. V dnešní den jsme měli obdržet informace o tom, jak bude od pondělí 23. 11. nadále probíhat výuka na základních školách. Bohužel pokračování…

Informace ke stravování od pondělí 30. 11. 2020

Všichni strávníci (pravidelně stravovaní od září 2020), kteří od pondělí 30. 11. 2020 najíždějí na prezenční výuku, mají automaticky přihlášenou stravu do pokračování…

Informace k nástupu dětí 1.a 2. tříd do školy od 18. 11.

Z ákladní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Brno Brno, Měšťanská 21, okres Brno-město, PSČ pokračování…

Dáme na vás

Podpořte prosím společně s námi skvělou věc! Tuřanští skauti potřebují klubovnu, mají úžasný projekt a potřebují pomoc…pojďme do toho! 😊 Do 30. 11. je potřeba pokračování…

Podzimní prázdniny na Měšťance

Vážení rodiče. Blíží se nám konec dalšího týdne na distanční výuce. On-line hodiny mají za sebou již všechny děti, i ty pokračování…

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021   Praha, září pokračování…

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Pozdrav ze školy

Vážení rodiče, milí žáci, drazí kolegové. Máme za sebou první týden na distanční výuce. Je mi velkým potěšením, že jsme pokračování…

Projekce filmu V SÍTI

Jako bychom tušili, že přijde uzavření škol, stihli jsme v minulém týdnu ještě spoustu akcí. Jednou z nich byla projekce známého filmu pokračování…

Mobilní planetárium

V minulém týdnu nás také navštívili z mobilního planetária. Programy určené pro děti 1. – 3. tříd a 4. – 5. tříd byly velmi pokračování…

Terénní program v Kohoutovické oboře

Ve středu 7. 10. jsme vyrazili na terénní program do Kohoutovické obory. Z dětí se stali badatelé, kteří si na začátku zkoumání stanovili pokračování…

STRAVOVÁNÍ

Všichni žáci mají stravu od středy 14. 10. 2020 automaticky ODHLÁŠENOU, ale školní jídelna zatím funguje i nadále, takže je možné si vyzvedávat pokračování…

Jak na ošetřovné od 14. 10.

  Vážení rodiče, v odkazu níže naleznete informace o ošetřovném od 14. 10. https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/ Není vyžadováno potvrzení školy o uzavření. To je nahrazeno čestným pokračování…

Organizace výuky od 14. 10. 

Vážení rodiče. Na základě dalších změn ve vládou vydaných nařízeních se od zítřejšího dne kompletně uzavírají základní školy. Celá škola pokračování…

Dodatek ke školnímu řádu

Vážení rodiče, školská rada schválila dodatek ke školnímu řádu týkající se distanční výuky. Dodatek naleznete na stránkách školy v sekci Důležité pokračování…

Český den proti rakovině

Veřejná sbírka probíhala 30. 9. a 1. 10. 2020 i na naší škole ve spolupráci s 30. PS Mládí Brno (tábory Uhelná). Velké poděkování patří Vám všem, kteří pokračování…