Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Uvolnění žáka z vyučování (rekreace)

V tomto článku najdete informace jak postupovat při uvolňování žáka z vyučování na více dní, např. z důvodů rodinné rekreace: Takové uvolnění by mělo být zcela výjimečné (žáci mají k tomuto účelu velký počet dní prázdnin).

Pokud se přesto rozhodnete k tomuto kroku, doručte řediteli školy vyplněnou žádost prostřednictvím třídního učitele vašeho dítěte s dostatečným předstihem, který umožní řediteli školy vaši žádost posoudit  a doručit Vám její rozhodnutí.

  • Rodiče žáků 1.stupně vyplní tuto žádost (119.42 kB) a předají třídnímu učiteli.
  • Rodiče žáků 2.stupně vyplní tuto žádost (306.35 kB) a předají třídnímu učiteli. Před odjezdem je třeba dodat k žádosti vyplněnou přílohu, ve které si nechá žák zapsat úkoly  a učivo na dobu uvolnění. Bez této přílohy nebude žádost kladně vyřízena. Podrobnější vysvětlení najdete níže.

Žáci základních škol mají pro svoji rekreaci a regeneraci sil v průběhu školního roku dostatek prázdnin (17 dní od září do června a pak 40 dní hlavních prázdnin). Na tuto dobu by si měly rodiny žáků plnících školní docházku plánovat i své rekreace. Pokud přesto žádáte o jejich uvolnění v dobu mimo prázdniny, musíte vzít v úvahu, že v té době mají školní povinnosti, které je třeba plnit a vy jste za to odpovědni. Protože si však této povinnosti nejsou všichni vědomi a řada žáků zejména 2.stupně má následně potíže s doplněním učiva a vypracováním úkolů, přijala škola následující opatření:S platností od 1. 1. 2012 je třeba, aby zákonný zástupce žáka 2. stupně přiložil k Žádosti o uvolnění žáka z vyučování i přílohu obsahující zadané úkoly zadané úkoly z jednotlivých předmětů na dobu absence žáka (to může být probírané učivo, procvičování látky, příprava na zkoušení,…).

Tuto přílohu si nechá žák vyplnit ve škole přibližně  s týdenním předstihem před absencí. Pokud nebude tato příloha s podpisem zákonného zástupce žáka k žádosti včas doložena, není možné ji kladně vyřídit.

Zákonný zástupce si vytvoří kopii této přílohy pro potřeby žáka. Po návratu do školy má žák ještě týden na případné splnění úkolů a dopsání sešitů. Po této době nemá nárok na žádné úlevy z důvodu absence. Pokud je však v týdnu následujícím po absenci plánovaná písemka či jiné zkoušení z učiva, které bylo probráno před žákovou absencí, není předchozí absence důvod k tomu aby nebyl zkoušen. Víme, že toto opatření na Vás klade jisté nároky, ale věříme, že je pochopíte, protože kvalita vzdělání Vašich dětí je naším společným cílem.

Pro rodiče

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce