Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Projekty

Digitalizujeme školu - Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Digitalizujeme školu - Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 1

ERASMUS+

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

ERASMUS+ 1

MAP

Škola je zapojena do projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

MAPP

Získávání nových zkušenosti v možnostech individuálního vzdělávání žáků a v technologických oblastech s cílem zkvalitnění naší výuky

V rámci realizace kurzů a školení v zahraničí se škola rozhodla podpořit 3 vybrané metodické kurzy, které jsou unikátní svým obsahem a zaměřením. Účastníkům nabízí získání specifických znalostí a dovedností, které jsou v souladu s prioritami školy. Vybrané kurzy jsou tematicky zaměřeny na jak na rozvoj profesionálních kompetencí, jednotlivých vyučujících, tak také rozvíjí měkké dovednosti. Důraz je kladen na moderní výukové metody a jejich využití a na zapojení žáků se specifickými vzdělávacími či emočními potřebami.

Získávání nových zkušenosti v možnostech individuálního vzdělávání žáků a v technologických oblastech s cílem zkvalitnění naší výuky

ZŠ Měšťanská Šablony JAK

zaměřeno na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti.

ZŠ Měšťanská Šablony JAK 1

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Spolupráce