Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Výukový portál

ZŠ Měšťanská 21 používá pro správu školy a komunikaci se zákonnými zástupci žáku systém Bakaláři

Systém pro distanční výuku a komunikační platforma s žáky ( plnění školních povinností ) je zvolen MS Office 365

Aplikací pro výuku je MS Teams

Aplikací pro e-mail je MS Outlook

Každý žák – uživatel disponuje svým uživatelským přístupem.

Zde jsou uveřejněny odkazy na on-line výukové programy a pomůcky

 • PORTÁL O ŠKOLSTVÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI – http://www.jmskoly.cz
 • Otázky a odpovědi k problematice distanční výuky – https://koronavirus.edu.cz/ – videa, návody pro organizaci, realizaci a bezpečnost distanční výuky
 • SPU Web Výukové materiály – http://cviceni.testy.sweb.cz/ – Materiály byly vytvořeny s ohledem na děti se specifickými poruchami učení, především s dyslektickými potížemi. Cvičení jsou zde řazena podle náročnosti. Jsou zde k dispozici také cvičení a pracovní listy k nápravě a prevenci SPU a cvičení pro předškoláky.
 • Záchranný kruh – (https://www.zachranny-kruh.cz/projektove-vyucovani/) – interaktivní příručky , hry a soutěže – 1.pomoc, mimořádné události
 • malování – (http://www.slunecnice.cz/sw/tux-paint/) – jednoduchý grafický program pro děti, lze kreslit, ukládat a editovat jednoduché obrázky, vše je pro zpestření doprovázeno zvukovými efekty.
 • komiks – (http://www.rexo.cz/) jednoduchý program pro tvorbu komiksu
 • puzzle – vyrob si své puzzle a skládej
 • Alík – internetové stránky zaměřené na ekologickou výchovu dětí
 • Brumlík – vyučování a testování jinak
 • Na Beránku – výukové materiály zdarma
 • Smart Board – výukové programy pro interaktivní tabuli
 • učení on line – milionář na jednotky hmotnosti a spousta dalších velmi pěkných programů do výuky
 • logická olympiáda – je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol pořádaná Mensou ČR, charakterizovat ji lze slovy logika, rozum, hlavolamy, …
 • bobřík informatiky – bobří testové úlohy pomáhají rozvíjet informatické myšlení a některé z nich jsou přebírány do učebnic informatiky.
 • učíme hrou – zábavná hra, která se od běžné hry liší tím, že si při ní hráč procvičuje pravopis.
 • školákov – cvičné příklady z českého jazyka, matematiky, vlastivědy, prvouky a angličtiny pro žáky 1. stupňů základních škol …
 • luštěnky – různá interaktivní cvičení pro zpestření domácí přípravy žáků 1. stupně ZŠ.
 • cvičení jsou rozdělena po ročnících i předmětech, obsahují také kontrolu

Informatika

Čeština

 • diktáty online – zdarma nácvik diktátů, více než 300 pravopisných cvičení v každé variantě (skupině), neomezený přístup bez registrace a bez ukládání osobních údajů, okamžitá oprava, možnost uložení výsledku do pdf souboru, tisk cvičení v různých variantách s klíčem řešení
 • cvičení on-line – zábavné procvičování českého jazyka a matematiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ
 • pravopis – diktáty, cvičení a testy, díky kterým můžete zlepšit své znalosti češtiny
 • gramatika on line – úlohy z českého jazyka pro 1.-7. ročník ZŠ

Matematika

Angličtina

Přírodověda

Vlastivěda

O škole

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce