Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Ukončené projekty

Dotkněte se inovací

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání

činnost mentorů na školách zaměřená na žáky ohrožené školním neúspěchem

Moje volba - moje budoucnost

partnerem projektu je Střední polytechnická škola Jílová – zaměřeno na manuální zručnost žáků naší školy (proběhne v 6. a 7. ročníku) a na volbu povolání (v 8. a 9. roč.)

Nová škola

Projekt Nová škola 2011 – 2013

Podpora vzdělávání žáků ZŠ Měšťanská

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa, speciálního pedagoga, na podporu vyučujících v oblasti projektové výuky a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Podpora vzdělávání žáků ZŠ Měšťanská II

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na personální podporu činností školního psychologa a na žákovské aktivity v oblasti projektové výuky

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brno

Projekt spolufinancovaný EU bude plošně podporovat kvalitu a proinkluzivnost základního vzdělávání ve městě Brně.

Projekt OP VVV

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Projekt OP VVV

Projekt OP VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Projekt OP VVV

SOLE - ojedinělý projekt

zajímavá výuka netradiční metodou – samo organizované učební prostředí

Šablony III.

Podpora vzdělávání žáků ZŠ Měšťanská II.

Školení firmy

Hlavním cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností na úrovni základní školy, motivace žáků a žákyň k volbě povolání v technických oborech a tím zvýšení šancí uplatnit se na trhu práce nebo formou sebezaměstnání (OSVČ).

Vzděláváním učitelů podpoříme vzdělávání žáků

Projekt financovaný EU z programu OP VVV a ze státního rozpočtu ČR zaměřený na vzdělávání učitelů k rozvoji čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti, v oblasti inkluzivního vzdělávání a financující činnost speciálního pedagoga ve škole.

Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

O škole

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce