Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Návod k terminálu

Objednávkový terminál REX

Objednávkový terminál slouží k JEDNOTLIVÝM OBJEDNÁVKÁM a popřípadě k RUŠENÍ OBJEDNÁVEK stravy.

(Pokud má strávník připsanou platbu na účet školy, zadá mu obědy na celý měsíc pracovnice ŠJ. V takovém případě není nutno provádět objednávky.)


Upozornění:

Sledujte pečlivě informace, které jsou uváděny na displeji terminálu!

Objednávky probíhají po jednotlivých týdnech – na tento týden nebo příští týden.

Pokud provádíte změny pro tento týden (možné od pondělí do čtvrtka nejpozději do 11:00), začněte přiložením čipu.

Pokud chcete změny na příští týden, zvolte ještě před přiložením čipu tlačítkem VOLBA TÝDNE příští týden. Teprve potom přiložte identifikační čip.


Strávník se identifikuje pomocí identifikačního čipu. Čip přiložte ke čtečce umístěné vpravo od terminálu. Na displeji terminálu se zobrazí rozpis objednaných jídel na zvolený týden (zpravidla tento týden) a jméno strávníka.

V levé polovině displeje jsou v jednotlivých řádcích objednávky na pondělí, úterý a středu. V pravé polovině displeje jsou objednávky na čtvrtek a pátek. Označení P,U,S,C,P je odděleno od rozpisu znakem „<“ menší než pro tento týden, znakem „:“ pro příští týden). Vpravo od označení dne je symbol označující vaši objednávku (viz tabulka).

Jméno strávníka, označení týdne a zbývající kredit (částka, za kterou strávník může objednat stravu) se střídavě zobrazuje ve spodním  řádku.

Využijte tlačítka 0 nebo 1 v řádku pro příslušný den v týdnu. V prvním řádku jsou tlačítka pro pondělí, ve druhém pro úterý, ve třetím pro středu, ve čtvrtém pro čtvrtek a v pátém pro pátek.

Tlačítkem 0 se ruší jídlo na daný den.

Tlačítkem 1 se objednává jídlo na daný den.

Ukončení objednávání a uložení provedených změn se provede opětovným přiložením čipu ke čtečce. Na displeji terminálu se přitom objeví text ULOŽENO.

Důležité!

Pokud čip podruhé nepřiložíte, nedojde k uložení vaší objednávky!

Objednávání na jiné týdny:

Před přiložením čipu (pokud bliká zelená signálka) stiskněte tlačítko VOLBA TÝDNE. Na displeji se zobrazí odpovídající text a rozpis. Nyní přiložte čip. Označení dne v týdnu P,U,S,C,P je odděleno od rozpisu znakem „:“. Pomocí tlačítka 0,1 upravte objednávku. Potvrďte opětovným přiložením čipu.

Význam symbolů v rozpisu objednávek na displeji objednávkového terminálu:

  • 0 - Zrušení objednávky
  • 1 - Objednání jídla
  • * - Nevaří se
  • A - Jídlo bylo vydáno

O škole

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Spolupráce