Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Přihlašování a odhlašování strávníka

Přihlášení stravného je prováděno těmito způsoby:

 1. obědy jsou přihlášeny na základě došlé platby  na všechny stravovací dny v měsíci na oběd č. 1, pokud je platba připsána na účet školy do posledního dne předcházejícího měsíce
 2. v případě opožděného zaplacení bude strava přihlášena od následujícího dne po připsání platby na účet školy
 3. z přeplatku na kontě strávníka – strava je přihlášena do výše přeplatku, kdy částka vystačí minimálně na 5 dnů
 4. není –li úhrada stravného do uvedeného termínu prokazatelná, nevzniká nárok na odběr oběda. Případný přeplatek bude vyúčtován po skončení stravovacího období na konci školního roku
 5. v případě, že strávník zapomene identifikační čip :  Měšťanská – je povinen si nechat vystavit náhradní lísteček v kanceláři ŠJ, Dvorecká a Požární – oznámí tuto skutečnost personálu u výdejního okénka, dbá jeho pokynů
 6. jednotlivé obědy je možné přihlásit pomocí čipu na terminálu (Měšťanská) ve škole  (např. po ukončení nemoci, opětovné přihlášení dříve odhlášeného oběda, apod.) nebo prostřednictvím internetové aplikace
 7. volba na oběd č. 2 se provádí nejpozději dva pracovní dny předem do 11 hod.

Odhlašování obědů se provádí :

 1. na následující den do 11 hodin předcházejícího dne
  • pomocí čipu na terminálu ve vestibulu školy (pouze budova Měšťanská)
  • přes internetovou aplikaci ESTRAVNÉ
  • elektronickou poštou stravne@zsmestanska.cz
  • telefonicky na číslech 533 433 323, 533 433 324
 2. v případě onemocnění jen v první den nemoci (vyhl. 107/2005 Sb.) si může strávník nebo jeho zástupce vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázané) v době k tomu určené  11:00 – 11:30

Na další dny si oběd odhlásí. Pokud tak neučiní, musí ke stravnému doplatit veškeré náklady spojené s přípravou stravy (což jsou provozní náklady – mzdové 24 Kč, věcné 10 Kč).

Upozornění pro strávníky, kteří si odebírají stravu do jídlonosičů: strava je určena pro přímou spotřebu, proto ji nelze uchovávat.

Návod k odhlášení nebo přihlášení obědů:

Výběr s pomocí čipu na objednávkovém terminálu (OT) ve vestibulu ZŠ Měšťanská:

 1. přiložte čip k OT
 2. v aktuálním týdnu pokračujte bodem 4
 3.  příští týden - použijte tlačítko volba týdne
 4. vyberte 0=odhlášení, 1=oběd č. 1, 2=oběd č. 2
 5. přiložte čip k OT – bez přiložení se volby neuloží !!!

Výběr přes internet:

Kliknutím na odkaz ESTRAVNÉ v záhlaví školních stránek. Pro výběr přes internet jsou nutné přihlašovací údaje, které strávník obdrží v kanceláři ŠJ u administrativní pracovnice jídelny (Oleksandry Nazaruk).

Přihlašovací údaje je každý strávník povinen chránit před zneužitím!

O škole

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce