Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 21. 2. 2017

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 21. 2. 2017

Přítomní členové školské rady: Antonín Tůma, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Jana Vintrlíková, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Jiří Polák

Hosté: Bohumíra Benešová, Hanuš Horák (Školní komise), Miroslav Dorazil (zástupce zřizovatele),  Božena Küfhaberová (ředitelka ZŠ)

 

Program jednání Školské rady

  1. Projednání zprávy ČŠI

ŠR společně se zástupci Školské komise projednala s ředitelkou školy nedostatky plynoucí z provedené kontroly ČSI a přednesla jí svá doporučení k jednotlivým bodům.

Jako hlavní nedostatek hodnotí nedostatečnou hospitační a kontrolní činnost.

ŠR požádala ředitelku o dodání výčtu provedených hospitací od školního roku 2015/2016 doposud včetně formuláře pro hodnocení hospitace a dále o předložení plánu hospitací pro druhé pololetí tohoto školního roku a upraveného vzoru písemného zápisu z ní. Ředitelka přislíbila dodání seznamu včetně výčtu provedených kontrolních činností.

 

  1. Vzdělávání pedagogů

 

S ohledem na informaci plynoucí ze zprávy ČŠI, že ne všichni vyučující projevili zájem nebo potřebu se vzdělávat, se dotázala  ŠR  ředitelky školy na důvody tohoto a na motivaci pedagogů ze strany vedení školy.

 

  1. Projednání a schválení předloženého upraveného Školního řádu.

Školské radě byl předložen na základě připomínek ČSI upravený školní řád k odsouhlasení. Školská rada ho schvaluje v předloženém znění.

 

  1. Recepce na budovách Požární a Dvorecká

Provoz recepcí na obou budovách nižšího stupně bude zachován i po skončení období programu dotovaných míst na tyto pozice.  Řeší starosta s ředitelkou školy.

 

  1. Výsledky ankety elektronických žákovských knížek

ŠR se dotázala na výsledky ankety elektronických žákovských knížek

 

  1. Účast žáků na Olympiádách

Ředitelka školy byla dotázána, jakým způsobem je nabízena dětem účast na různých olympiádách a soutěžích, jejíž případné dobré umístění může u některých gymnázií výrazně pomoci v bodovém hodnocení žáka v přijímacím řízení.

ŠR navrhla ředitelce školy, aby nabídka účasti těchto olympiád byla dětem a jejich rodičům náležitě vysvětlena i z tohoto hlediska a zvýšila tak teoretickou úspěšnost u přijímacích zkoušek.

 

  1. Kapacita prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Byl diskutován předpokládaný počet prvňáčků pro příští rok a potřebná kapacita. Místostarosta odsouhlasil kapacitu prvních tříd v počtu 80 žáků.

 

  1. Různé

Zasedání ŠR bylo ukončeno diskusí nad různými tématy – Zahradní slavnost, připravovaná modernizace školní kuchyně, autobusová doprava dětí z nižšího stupně na hodiny TV, záměr radnice na rekonstrukci budov na Požární atd.

Zapsala: Barbora Navrátilová

Datum vložení: 21. 2. 2017 21:11
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 21:11
Autor: Správce Webu

Pro rodiče

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce