Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 04. 10. 2018

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 04. 10. 2018

Přítomní členové školské rady:

Radek Vondra, Antonín Tůma, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová, Alena Grünwaldová, Renata Vlčková, Lucie Kučerová

Omluveni:  Michal Krátký, Lenka Smutná

Host: Mgr. Petr Opletal – ředitel ZŠ

Program jednání Školské rady

1.       Seznámení členů ŠR s novým ředitelem ZŠ

2.       Projednání výroční zprávy za školní rok 2017/2018

3.       Různé

————————————————————————————–

ad 1.       Seznámení členů ŠR s novým ředitelem ZŠ

ad 2.       Projednání výroční zprávy za školní rok 2017/2018

ŠR byla předložena ke schválení Výroční  zpráva za školní rok 2017/2018, zpracována  bývalou ředitelkou ZŠ.

ŠR předloženou výroční zprávu projednala. K příloze č. 3, kde ředitelka hodnotí spolupráci se ŠR a zřizovatelem, ŠR zásadně nesouhlasí s námitkami ředitelky a její interpretací. Součinnost bývalé ředitelky a ŠR nefungovala z důvodu špatné komunikace a přístupu ze strany ředitelky školy. To byl také jeden z důvodů pro odvolání ředitelky ŠR.

Nesouhlas s námitkami ředitelky ohledně nepodpory vedení radnice v oblasti vzdělávání a zájmu o život školy  vyjádřili i členové ŠR, kteří zastupují zřizovatele.

Výroční zpráva byla v předloženém znění ŠR schválena s výše uvedenými připomínkami.

ad 3.       Různé

Proběhla diskuse zástupců ŠR s novým ředitelem školy na různá témata, např.:

–           obměny učitelského sboru a provozních zaměstnanců,

–          průběhu stavebních prací na nástavbě budovy jídelny

–          kvalita stravování – zástupci ŠR mají zájem pozvat na další zasedání zástupce školní jídelny

–          školní akce – Pasování prvňáčků

–          zapojení ZŠ do kulturního dění obce

–          atd.

Zapsala: Barbora Navrátilová

Datum vložení: 4. 10. 2018 21:14
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 21:15
Autor: Správce Webu

Pro rodiče

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce