Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 1. 2016

Zápis ze zasedání Školské rady ze dne 28. 1. 2016

Přítomní členové ŠR: Radomír Vondra, Lenka Smutná, Renata Vlčková, Lucie Kučerová, Bohumíra Benešová, Gabriela Štěpánková, Barbora Navrátilová

Hosté: paní ředitelka Küfhaberová

Omluveni: Antonín Tůma, Jana Vintrlíková

Program jednání Školské rady (dále jen ŠR)

Otázky na paní ředitelku:

 • Zástupkyně nižšího stupně
 1. ředitelka – současná paní zástupkyně vzala funkci na rok, od nového školního roku budu hledat jinou osobu. ŠR rada bude o výběru včas informována.

2) Jaký bude rozvrh pro novou sportovní halu a stávající tělocvičnu na Měšťanské? Jak bude zajištěn převoz dětí nižšího stupně? Jak bude řešeno finančně?

 1. ředitelka – zdarma bude děti vozit autobus Zbrojovky, a to v úterý, středu a pátek (pondělí a čtvrtek to nejde, to je autobus Zbrojovky obsazen). Byla zjišťována i cena některého externího dopravce, ukázalo se, že by byl příliš drahý. Autobusem budou jezdit děti z Požární a 1.Ai ze Dvorecké. Třídy 2.A, 3.A a 4.A budou chodit pěšky).

 

Děti prvního stupně budou chodit cvičit do tělocvičny na Měšťanské. Do nové sportovní haly budou chodit žáci z druhého stupně. Plánovaný rozpis hodin – viz příloha, vyjma způsobu dopravy.

Děti se podle nového rozvrhu budou učit (a cvičit) nejdříve od 8. února, čeká se na zprovoznění nové haly.rozvrh TV

Jsou posprejované dveře nové haly, možnými pachateli mohou být žáci ZŠ. Výhledově tam obec umístí kameru. Je nutné věc s žáky probrat a upozornit je na možné důsledky spojené s poškozováním majetku.

3) Kolik bude letos prvňáčků? Bude jich tolik, že se bude uvažovat o otevření tří prvních tříd (problémem pak je, co s třetí třídou při přechodu na druhý stupeň – zde nejsou prostory pro třídu navíc)?

 1. ředitelka – nyní je přihlášeno 73 dětí (z toho je devět dětí, které měly vloni odklad), možná budou ještě odklady (rodiče mají čas do konce května, škola je bude obvolávat, aby byl výsledek znám už dříve). Pravděpodobně to vyjde na dvě třídy, ale teprve se uvidí. Škola by v případě potřeby byla schopná otevřít třetí třídu.

Pan starosta pošle členům ŠR statistiku počtu dětí, které by mohly navštěvovat školu v dalších letech (výhled do budoucna).

4) Souběh třídních schůzek nižšího a vyššího stupně – jak mají rodiče časově zvládat? Proč se změnilo oproti dřívějšku, kdy byly třídní schůzky v jiný den?

 1. ředitelka – Byla to výjimka, do budoucna budou třídní schůzky na budovách Požární a Dvorecká opět v jeden den a páté třídy na Měšťanské budou druhý den (možná i 5. třída bude mít třídní schůzky o hodinu dříve než ostatní třídy na Měšťanské, aby mohli rodiče více dětí stihnout obojí)

5) Ocenění pedagogů – bude nějaký návrh ze strany vedení školy? Návrh by mohla podat i ŠR, a to do 5. 2. 2016, ta však nemá takový přehled o každodenních a konkrétních výkonech a úspěších učitelů.

 1. ředitelka – s panem zástupem a paní zástupkyní se paní ředitelka shodla, že oceněný pedagog by měl splňovat přísná kritéria, která však žádný ze stávajících učitelů ZŠ nesplňuje, proto nikoho nenavrhli. Členové ŠR z důvodu, že neznají všechny pedagogy ZŠ, nedovedou vyhodnotit případného vhodného kandidáta a proto nebudou podávat návrh.

Členové ŠR se domnívají, že kandidatura čí případné ocenění by mohlo být pro učitele motivační, paní ředitelka případné navržení někoho z pedagogů tedy ještě zváží.

Děti chtěly dříve nominovat jednoho z učitelů na Zlatého Amose, ale nedotáhly to do konce. V tomto případě mohou nominovat pouze děti.

ŠR se domnívá, že toto ocenění je pro učitele i školu prestižní a děti by měly dostat větší podporu, aby byly schopné nominaci dotáhnout, respektive návrh sepsat a dle náležitostí podat.

6) Anketa, která proběhla na třídních schůzkách ohledně družiny – výsledek – proč se nesměl vzít anketní lístek domů a vyplnit v klidu? Budou rodiče informováni o výsledku?

 1. ředitelka – zajímal nás názor rodičů, proto bylo naším záměrem zeptat se přímo ve škole. Nenosit anketu domů a vyplnit ji přímo ve škole, poradila paní psycholožka, přesný důvod paní ředitelka nezná. Děti budou dotazováni ve vlastní anketě. O výsledcích obou anket a o další práci s výsledky bude paní ředitelka informovat ŠR.

7) Zápis do prvních tříd – proč museli rodiče vyplňovat tolik papírů?

 1. ředitelka – letos se jednalo o centrální novinku pro všechny školy v Brně, škola toto nemohla ovlivnit – na webové stránky navíc dala škola odkaz, kde si rodiče mohli stáhnout veškeré papíry k zápisu a vyplnit doma, bohužel někteří z nich to neudělali

Někteří rodiče se ptali: proč letos na zápisu chyběla nějaká hravost?

 1. ředitelka – řada rodičů si v minulých letech stěžovala, že hravá forma je nevyhovující, neboť její podmínkou byl příchod na zápis v jeden konkrétní čas. Tato forma byla také náročná na organizaci. Škola se rozhodla pro klasičtější formu.

Návrh ŠR – pokud se škola nebude vracet ke hravé formě, tak udělat alespoň nějaký kompromis? Např. pohádková postava u dveří vítá děti?

8) „Soutěž Safari v Avionu“ – škola se zúčastnila a umístila se – proč si nikdo nevyzvedl cenu?

 1. ředitelka – paní učitelka, která měla celý projekt na starosti, se nemohla vyhlášení a předání ceny zúčastnit, proto se domluvila s jinou paní učitelkou, která ovšem nakonec nemohla také, a tak se dohodla s jednou z maminek, že tam půjde s dětmi ona a paní učitelku zastoupí. Maminka s dětmi bohužel bez omluvy nedorazila a ZŠ nebyla při předávání ocenění zastoupena.

9) Prostory „Osvěty“ na Požární

 1. ředitelka – místnost je ve velmi špatném stavu.

Návrh ŠR- opravit prostory tak, aby se daly využívat alespoň jako herna (nižší náklady než na tělocvičnu)? Radnice po dokončení projektu nové haly prověří možnosti.

10) Paní ředitelka informovala, že v budově na Požární je velká zima kvůli netěsnícím vstupním dveřím. Pan Pernes slíbil dveře opravit (náklady 3 000 až 5000 Kč), ale problém je, že stávající dveře nejsou vůbec venkovní, ale interiérové. Vhodnější by byly tedy nové dveře – odhad ceny pana Pernese 30 000 Kč za dveře dřevěné.

ŠR navrhuje, aby paní ředitelka ověřila cenu plastových dveří. Dále ŠR doporučuje před rozhodnutím pořízení této investice vyčkat na závěry bezpečnostní studie, která právě probíhá a jejíž výsledek by mohl klást konkrétní technické parametry na nové vstupní dveře.

11) Paní ředitelka informovala, že na budově Měšťanské 21 proběhla kontrola kuchyně ze strany KHS (hygiena Brno) – vše bylo v pořádku, ale ve špatném stavu je vzduchotechnika, problémem je pak vlhkost v suterénu.

Nová vzduchotechnika = obrovské výdaje, bude se hledat řešení.

Rada dále projednala:

12) Recepce na školách  – zpracovává se bezpečnostní studie – bezpečnostní firma, pan Burian, čeká se na výsledek.

V Holáskách nyní nově a snad již nastálo převádí děti přes silnici Městská policie Brno.

13) ŠR se nelíbí prodej nezdravých potravin v bufetu (brambůrky apod.), škola by měla jít ve zdravém stravování příkladem. Vzhledem k tomu, že tuto problematiku nyní aktuálně řeší MŠMT, ŠR věří v brzkou nápravu díky plošné úpravě legislativy.

Zapsala: Gabriela Štěpánková

Za Školskou radu odsouhlasila: Barbora Navrátilová

Datum vložení: 28. 1. 2016 21:07
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 21:08
Autor: Správce Webu

Pro rodiče

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce