Menu
Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace
ZŠ Brno
Měšťanská 21, p. o.

Postup při objednávání do PPP

  1. Pokud vyučující pedagog, speciální pedagog nebo školní psycholog zjistí u žáka speciální vzdělávací potřeby, neprodleně informuje zákonného zástupce žáka o možnosti zajistit si vyšetření v PPP.

  2. Zákonný zástupce dle svého uvážení si vybere PPP, telefonicky nebo prostřednictvím objednávkového formuláře (na webových stránkách poradny) ji kontaktuje a domluví si termín (poradny a kontakty jsou uvedeny níže).

  3. Zákonný zástupce si vytiskne formulář: Souhlas s poskytnutím informací, vyplní ho, podepíše a originál doručí třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci. Škola na základě souhlasu neprodleně vyplní školní dotazník a zašle poradně uvedené v souhlasu. Odkaz zde: Souhlas s poskytnutím informací.pdf (189.2 kB)

  4. Zákonný zástupce nedoručuje výslednou zprávu do školy. Poradna ji odešle datovou schránkou.

     

    Objednávání klientů pro všechna pracoviště pomocí objednávkového formuláře na stránkách poradny https://www.pppbrno.cz/ nebo na čísle 541 422 822.

Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny v Brně

Pracoviště Kohoutova

Pracoviště Zachova

Pracoviště Hybešova

Pedagogicko-psychologická poradna Akreditované pracoviště MŠMT, Voroněžská 5

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno

Poradenství

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Spolupráce